Spřízněni městem

Výstava významných kroměřížských malířů ze sbírek Muzea Kroměřížska. Slavnostní otevření v úterý 12. února 2013 v 17 hodin v Malé Galerii. Výstava nazvaná SPŘÍZNĚNI MĚSTEM je jedním z příspěvků Muzea Kroměřížska k letošním celoročním oslavám připomínajícím 750 let trvání města Kroměříže. Výhradně ze sbírek muzea je představena tvorba umělců, kteří se narodili, nebo po určitou dobu působili v Kroměříži a jejichž díla vytvořená v období mezi 20. – 60. lety 20. století byla získána do muzejních sbírek darem, popř. koupí. Na výstavě jsou svými pracemi zastoupeni umělci, jejichž význam zřetelně přesáhl hranice regionu – např. malíř a grafik Max Švabinský nebo malíř, grafik, ilustrátor a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek, dále pak Adolf Heller, František Vrobel, Marcel Krasický, Karel Minář, Eduard Světlík, František Josef Kraus, Oldřich Zezula, Karel Toman a Vladimír Škranc. Propojení prací výtvarníků zahajujících svou tvorbu na konci 19. století až po autory nastupující po 2. světové válce přináší zajímavou konfrontaci témat, technik i použitých výrazových prostředků.

Spřízněni městem

Termíny

  • 12. 2. 2013 - 7. 4. 2013

Adresa

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
767 01 Kroměříž

Kontakt

e-mail: muzeum@muzem-km.cz
www: http://www.muzeum-km.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí