Hrad Malenovice

Hrad Malenovice pocházející ze 14. století patří k nejvýznamnějším památkám Zlínska. Část hradu je přístupná veřejnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout například malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století nebo domácí kapli s malbami z poloviny 18. století. Zpřístupněna je rovněž i hradní věž.

Hrad Malenovice
Otvírací doba v sezóně
od do
Po - -
Út 10:00 17:00
St 10:00 17:00
Čt 10:00 17:00
10:00 17:00
So 10:00 17:00
Ne 10:00 17:00
Upřesnění
sezóna - červenec-srpen, pondělí zavřeno, poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu
Otvírací doba mimo sezónu
od do přestávka od přestávka do
Po - -
Út 10:00 17:00 12:00 13:00
St 10:00 17:00 12:00 13:00
Čt 10:00 17:00 12:00 13:00
10.00 17:00 12:00 13:00
So 10:00 17:00 12:00 13:00
Ne 10:00 17:00 12:00 13:00
Poznámka k otvírací době
týká se měsíce květen, červen, září; duben, říjen So, Ne 10:00-12:00, 13:00-16:00, ostatní dny na objednávku, pondělí zavřeno
Typ památky nebo kulturního zařízení
Expozice, Hrad / tvrz, Muzeum
Akceptované způsoby platby
hotově v Kč
Jazyky personálu
český
Jazyky - tištěný průvodce
anglický, německý

Adresa

Hrad Malenovice
Švermova 448
Malenovice
763 02 Zlín

Kontakt

telefon: +420 577 103 379, +420 605 924 869
e-mail: kastelan.malenovice@seznam.cz
www: http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/hrad-malenovice/

Další informace

Hrad Malenovice je situovaný na skalním hřbetu západně od Zlína v místní části Malenovice. Pojedete-li po hlavní silnici od Otrokovic, odbočíte vpravo směrem na Lhotu u Malenovic a Bohuslavice u Zlína, před kostelem odbočíte z Masarykovy ulice doleva na Švermovu a z ní po 400 m znovu doleva na ulici Světlov. Po 250 m ostře doprava a po 300 m dorazíte k hradu.

Hrad Malenovice je jednou z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu. Hrad založil pravděpodobně moravský markrabě Jan Jindřich někdy po roce 1360. V dalších staletích zde probíhaly pozdně gotické a renesanční přestavby. Současnou podobu získal hrad během barokních úprav za majitelů Liechtenstein-Kastelkorn. Prohlédnout si lze hradní interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kapli s malbami z poloviny 18. století, zařízení kanceláře malenovického velkostatku aj.). Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Hrad má ve správě Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Během návštěvní sezony se na malenovickém hradě konají koncerty, divadelní představení a vystoupení skupin historického šermu.

Expozice / prohlídková trasa

HRADY JIHOVÝCHODNÍ MORAVY V této expozici jsou shrnuty výsledky výzkumu archeologického oddělení Muzea jihovýchodní Moravy v zaniklých středověkých hradech regionu. Vystavené předměty, přibližující hmotnou kulturu v prostředí středověkých opevněných sídel, jsou doplněny fotografiemi, mapkami, plány a rekonstrukcemi předpokládaného vzhledu jednotlivých hradů.

HISTORICKÉ HODINY A ZBRANĚ Exponáty pocházejí z umělecké sbírky z pozůstalosti hraběte Desfours-Walderode ze zámku v Potštátu, kterou koupil zlínský studijní ústav v roce 1938 a jejíž větší část vybavila zámek v Napajedlech. V malé sbírce můžete vidět i hodiny s orientálními znaky nebo hodiny s glóbem. Výstava nahradila expozici Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1948.

ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH Expozice je věnovaná řemeslům, která se provozovala přímo v Malenovicích. Uvidíte tu jak zařízení dílen, tak i vlastní výrobky řemeslníků.

ZOOLOGICKÁ EXPOZICE "ZVÍŘATA NA ZEMI A ČLOVĚK" Expozice obsahuje na 150 exponátů /různých zvířat, ať už vycpaných nebo jejich koster/ a přibližně také tolik brouků. Exponáty jsou rozděleny podle oblastí formou panelů, fotografií a trojrozměrných preparátů. Jedním z největších lákadel výstavy je kostra slonice Sumatry. Za svého života vystřídala slonice Sumatra několik cirkusových společností. Poslední rok života dožila ve zlínské zoologické zahradě, kde jí museli amputovat část nohy. Složit kompletní kostru slona se nepodařilo, část kostí totiž chybí. I tak je to ale celorepublikový unikát, jediná kostra slona, ke které má veřejnost přístup. Kromě Sumatry uvidíte i lvici nebo mnohoštětinatého červa. Celá expozice je složená z exponátů, které byly dosud uložené v Muzeu jihovýchodní Moravy. Některé pocházejí ještě ze sbírek hraběte Seilerna, jiné z Baťových studijních ústavů.

Na stěnách chodeb a schodišť jsou umístěny lovecké trofeje, střelecké terče, střelné, palné, chladné zbraně, dobový nábytek apod.

Expozice / prohlídková trasa

V hájence před hradem je umístěna národopisná expozice DŘEVO, PROUTÍ, SLÁMA. Expozice Dřevo, proutí, sláma představuje zvláštní odvětví tradiční výroby - domáckou výrobu dřevěného nářadí a náčiní a předmětů z proutí a slámy, které sloužily jak v domácnostech a v hospodářství samotných výrobců, tak taky pro prodej. Sami domáčtí výrobci nebyli vyučenými řemeslníky, měli svá hospodářství a výrobní znalosti dědili z generace na generaci. Kromě samotných výrobků, výrobních nástrojů, dokumentovaných výrobních postupů ukazuje expozice také hospodářské a sociální zázemí, v němž tito výrobci žili. Expozice je navíc doplněna ukázkami dřevořezby ze sbírkového fondu muzea, ukázkami tradiční i současné tvorby betlemářské, jedna její část se věnuje lidové architektuře regionu. Její jedinečnost byla oceněna také cenou České národopisné společnosti za rok 2004.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí