Muzeum Kroměřížska

OTEVŘENY VÝSTAVY V MALÉ GALERII A EXPOZICE MAXE ŠVABINSKÉHO OD 11.8.2018. DALŠÍ STÁLÉ EXPOZICE JSOU UZAVŘENY§ Výstava pomyslnými přívěsky navléká na nit času složité soužití člověka a přírody, které trvá víc než 8 tisíc let. Přiblíží návštěvníkům měnící se vztah člověka a přírody od období paleolitu až po ranný středověk, přičemž zohlední pohled archeologie i přírodních věd. Představí zajímavou část archeologických a přírodovědných sbírek Muzea Kroměřížska, které na zámku Chropyně nebyly dosud k vidění. Muzeum Kroměřížska, prezentuje ve svém sídle na Velkém náměstí expozice věnované historii a přírodě regionu a slavnému rodákovi - Maxi Švabinskému. Muzeum spravuje také skanzen v Rymicích a další zajímavé objekty. HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU MĚSTA kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.Umístěna bude v historickém sklepení pod budovou č.p. 38 (vrchnostenský kapitulní dům) v sídle muzea na Velkém náměstí v Kroměříži. Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem v rámci Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji.

Muzeum Kroměřížska
Otvírací doba v sezóně
od do přestávka od přestávka do
Po 9:00 17:00 12:00 13:00
Út 9:00 17:00 12:00 13:00
St 9:00 17:00 12:00 13:00
Čt 9:00 17:00 12:00 13:00
9:00 17:00 12:00 13:00
So 9:00 17:00 12:00 13:00
Ne 9:00 17:00 12:00 13:00
Typ památky nebo kulturního zařízení
Expozice, Muzeum
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampou
Akceptované způsoby platby
hotově v Kč
Jazyky personálu
anglický, český
Jazyky - tištěný průvodce
český
Popisky v expozici
anglický, český
Jazyky - výklad průvodce
český

Adresa

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
767 01 Kroměříž

Kontakt

telefon: +420.573338388
e-mail: muzeum@muzeum-km.cz
www: http://www.muzeum-km.cz

Další informace

Expozice / prohlídková trasa

"Příroda a člověk“

V archeologické části získá návštěvník přehled o vývoji osídlení Kroměřížska od starší doby kamenné po dobu slovanskou. Jsou tu dioramatické výjevy ze života pravěkých lidí a Slovanů a četné nálezy, např. kamenné nástroje, bronzové předměty, keltské nálezy z hostýnského oppida, šperky z velkomoravských pohřebišť aj. V přírodovědné části jsou geologické a paleontologické exponáty, dioramata s preparáty ptáků a savců, ale také herbáře, vzorky listů a plodů dřevin, lišejníky, houby a obilniny. Nechybí hmyz, preparáty ryb a modely obojživelníků.

Expozice / prohlídková trasa

"Památník Maxe Švabinského“

Expozice mapuje sedmdesát let a všechny techniky tvorby slavného kroměřížského rodáka. K vidění je téměř 130 originálů olejomaleb, grafiky, kreseb, návrhů monumentálních děl i známek a bankovek.

Muzeum Kroměřížska má své sídlo na Velkém náměstí v Kroměříži, v jednom z nejvýstavnějších domů, v tzv. vrchnostenském kapitulním domě s renesančními klenbami a portálem.

V budově se nacházejí dvě celoročně přístupné stálé expozice - Příroda a člověk a Památník Maxe Švabinského - a výstavní prostory. Pro krátkodobější výstavy slouží prostory Galerie v podloubí, Malé galerie a výstavní síně Portál. V těch jsou instalovány jednak výstavy regionálních výtvarníků, ale i předních českých malířů, fotografů a sochařů i výstavy muzejní povahy. Pro muzeum jsou typické i výstavy s programem pro děti a mládež.

Muzeum Kroměřížska spravuje také zámek v Chropyni, památky lidové architektury a tvrz v Rymicích u Holešova a větrný mlýn ve Velkých Těšanech u Kroměříže.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí