Zámek Vsetín

Vsetínský zámek je dominantou a nejstarší historickou budovou jednoho z center Valašska. Součástí zámeckého areálu je i anglický park. Je to nejstarší dochovaná budova ve Vsetíně a zároveň jeho dominanta a symbol. Samotný zámek je situován dle dostupných pramenů v místě, kde stávala gotická tvrz. Ve čtvrtek 9. 9. 2010 byly na slavnostní vernisáži otevřeny nově instalované muzejní expozice ve vsetínském zámku. Dvě z nich - Pod jménem Valachů a Počátky sběratelství na Valašsku - už měli možnost shlédnout návštěvníci muzea v průběhu měsíce srpna. Ostatních pět expozic pod společným názvem Vsetín na prahu moderní doby jsme aktuálně představili formou komentované prohlídky v průběhu vernisáže. Prohlídka expozic zahrnuje jednotlivé části věnované osobnostem a fenoménům Vsetínska na přelomu 19. a 20. stol. Expozice „Básník dřeva, architekt Dušan S. Jurkovič“ představuje počáteční architektonické návrhy i realizace, výstavní národopisné projekty a nábytkářskou tvorbu významného slovenského architekta, působícího v letech 1889-99 na Valašsku, kde začínal jako asistent ve stavební a projekční kanceláři vsetínského stavitele Michala Urbánka. „Salón bratří Hlaviců“ je věnován životu a malířské a sochařské tvorbě vsetínských výtvarných umělců, bratrům Františkovi, Emilovi a Rudolfovi Hlavicům. Expozice „Ohýbaný nábytek - symbol moderní doby“ představuje jeden z nejvzácnějších sbírkových fondů vsetínského muzea, a to nábytek z ohýbaného dřeva firem J. & J. Kohn a Gebrüder Thonet, včetně několika exponátů neznámých výrobců. Tuto originální přehlídku, především sedacího nábytku, doplňuje neméně originální ukázka původních gobelínů z Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. „Počátky průmyslové výroby a moravský Edison Josef Sousedík“ je název expozice bohaté na muzejní sbírkové předměty z historických i etnografických fondů, které interpretují období kořenů a počátků průmyslové výroby na Vsetínsku (obchod s dřevem, sklářství, nožířství), včetně díla vsetínského podnikatele a starosty Josefa Sousedíka, který svými vynálezy a elektrotechnickými výrobky práh moderní doby směle překročil. Návštěvníky vernisáže potěšil i tzv. „Zámecký přijímací salón“ s historickým zámeckým mobiliářem. Tato prohlídková místnost je uzpůsobena i k pořádání příležitostných komorních svatebních obřadů. Navazuje přímo na schodišťovou halu, která je rovněž nově vybavena zámeckým mobiliářem a barokními obrazy, pocházejícími ze zámku Lešná u Valašského Meziříčí.

Zámek Vsetín
Otvírací doba v sezóně
od do
Po
Út 09:00 17:00
St 09:00 17:00
Čt 09:00 17:00
09:00 17:00
So 09:00 17:00
Ne 09:00 17:00
Otvírací doba mimo sezónu
od do
Po
Út 08:00 16:00
St 08:00 16:00
Čt 08:00 16:00
08:00 16:00
So 08:00 16:00
Ne 08:00 16:00
Typ památky nebo kulturního zařízení
Galerie, Koncertní sál, Muzeum, Rozhledna, Zámek
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampou

Adresa

Zámek Vsetín
Horní nám. 2
755 01 Vsetín

Kontakt

telefon: +420571690, 571411689
fax: +420571411689
e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz
www: www.muzeumvalassko.cz

Další informace

Expozice / prohlídková trasa

V současné době jsou přístupné expozice „Pod jménem Valachů“, věnovaná historii lidových bouří na Vsetínsku v 17. a 18. století, expozice zaměřená na vývoj lidového odívání a udržování výročních obyčejů na Vsetínsku s názvem „Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích“ a expozice „Umění a umělecká řemesla“, která je přehlídkou uměleckých muzejních sbírek a sbírky užitého umění. Samostatnou část tvoří Pamětní síň bratří Františka, Emila a Rudolfa Hlavicových – vsetínských výtvarných umělců. Vstupní část expozice rovněž seznamuje s historickým stavebním vývojem vsetínského zámku a přehledem všech jeho dosavadních majitelů. Prostory zámku jsou využívány nejen k instalacím muzejních expozic. Společenský mramorový sál slouží pro pořádání kulturních akcí a programů od koncertů a divadelních představení, přes přednášky, soutěže, kurzy a konference až po plesy a zábavy. Příležitostně a s oblibou je využíván i zámecký sklípek, menší videosál a nezastřešené atrium zámku. Od roku 2003 je pro veřejnost zpřístupněna i vyhlídková zámecká věž.

Zámek leží na pravém břehu řeky Bečvy na Horním náměstí, 600 m od centra města.

Renesanční zámek s vnitřním dvorem vroubeným arkádami byl postaven v prvním desetiletí 17. století tehdejšími majiteli panství Lukrecií Nekšovnou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna ( první manžel zemřel v roce 1608 a byl to Arkléb z Víckova) na základech středověké tvrze z první poloviny 15. století na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. Když v roce 1614 Lukrécie zemřela, zdědil Albrecht z Valdštejna všechen její majetek, včetně Vsetína. V r. 1708 přepadli a vypálili Vsetín uherští povstalci (Kuruci).Zámek vyrabovali, zapálili a obyvatele pobili. Zámek zcela vyhořel a až pozdějšími majiteli – uherskou šlechtickou rodinou Illésházy – byla zámecká budova v průběhu 18. století několikrát přestavována, přistavována a upravována k bydlení. Dnešní klasicistní podobu získal vsetínský zámek v letech 1833-1834 za posledního šlechtického majitele, rytíře Josefa z Wachtlerů. V této době byl založen také přilehlý zámecký park se vzácnými dřevinami. V roce 1857 rytíř Wachtler panství prodal belgické dřevařské společnosti. Požár zámku v r. 1915 zničil celou střechu i s věží. Rodina Thonetiů, které zámek v té době patřil, nechala v r. 1924 opravit zámek do původní podoby před požárem. Posledními soukromými vlastníky zámku od r. 1938 byli Marie Baťová se synem Tomášem. V únoru 1949 byl zámek převzat do národní správy. V padesátých letech došlo kvůli nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí v budově zámku ke značnému poškození zámeckých interiérů. Proto se v letech 1963-1974 muselo přistoupit k nákladné generální opravě budovy. Od roku 1964 na zámku sídlí Okresní vlastivědné muzeum, dnes Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Součástí zámeckého areálu je přilehlý anglický park, založený v 1. polovině 19. stol., se vzácnými dřevinami a romantickou stafáží umělé zříceniny „antického chrámku“. Zámek je jedním z významných kulturních a společenských center města a celého Vsetínska.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí