Biskupská mincovna

Biskupská mincovna byla vybudována v roce 1665 biskupem Karlem II. z Liechtensteina a je poslední dochovanou mincovnou na Moravě. První zlatá mince ve váze 100 dukátů tu byla vyražena v roce 1669. Kroměřížské ražby patřily k oceňovaným dobovým platidlům. Mince se zde razily až do roku 1756. Rekonstruovaná budova byla otevřena v roce 1998 a v současnosti se zde nachází stálá expozice mincovnictví. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout a vyzkoušet stroje a nástroje, které byly při ražbě mincí a medailí používány

Biskupská mincovna

Adresa

Biskupská mincovna
Na Sladovnách 1491
76701 Kroměříž

Kontakt

www: http://www.zamek-kromeriz.cz

Další informace

Stalo se tak dne 5. ledna 1608. Privilegium ukládalo olomouckým biskupům razit minci zrna a stříže mince císařské (v té době nebyla na Moravě žádná císařská mincovna). Proto se urychleně začaly razit mince a později i medaile v provizorních prostorách biskupství, nejdříve koncem roku 1613 v budově přilehlé k Mlýnské bráně u zámku. V roce se razilo v mincovně moravských stavů v Brně (1619-1624), ale zařízení kroměřížské mincovny bylo uloženo v jezuitské koleji v Olomouci a ražby probíhaly v letech 1624-1635. Mezitím se v letech 1627 a 1628 razilo v mikulovském zámku, sídle Dietrichsteina. v roce 1659 se razilo pro biskupa ve Vyškově v biskupském zámku (1659-1665). Tehdy skončilo provizórium a mincování se vrátilo no nové budovy v Kroměříži, dokončené již za biskupa Karla II. z Liechtensteina-Kastelkorna. Mincovna postavená v podzámčí vedle panského mlýna využívala vodní energie z mlýna k ražbě a mincovním pracím Razily se 30,20,11,10, 9,8,6,5,4,3,2 a 1 dukáty,1/2, 1/6 a 1/12 duktu, tolary a dvoutolary, 15, 6, 3 krejcary a krejcary, ½, ¼ krejcary. Samostatnou kapitolou jsou ražby pamětních, intronizačních a jiných medailí.

Rozhodnutím císařovny Marie Terezie byla mincovna r. 1759 zrušena a veškerý inventář odvezen do císařské mincovny ve Vídni. Budova byla přeměněna v obytný dům pro zaměstnance arcibiskupství a po více než 200 letech byla péčí správy zámku a České numismatické společnosti, pod odborným dohledem památkových orgánů, provedena památková obnova budovy a posléze vybudování expozice historie mincování olomouckých biskupů, ukázka dílny v mincovně, vybavené původními nástroji a stroji, přehled cenných ražeb z numismatické sbírky v kroměřížském zámku. Byla vybudována přednášková místnost a v budově jsou organizovány sezónní výstavy ze sbírek mincí a medailí, grafiky, heraldiky a dalších pomocných historických věd. Od otevření v roce 1998 umožňuje pohled nejen na historii mincování, ale také na numismatické unikáty zámecké sbírky, která patří k nejvýznamnějším kolekcím církevních ražeb na světě.

Budova mincovny je součástí zámeckého komplexu a umožněna je prohlídka po celou letní sezónu a mimo ní na základě ohlášení.

Fotogalerie