Lidová architektura, tradice, řemesla

Lidová architektura, tradice, řemesla

Lidová architektura, která překonala věky, rozmanité tradice a řemesla, to je nabídka zážitků, které v živé podobě uvidíte jen na Východní Moravě.

Východní Morava v lidové tradici

Turistický region Východní Morava je charakterizován označením "region rozmanitosti". Je to dáno jak rozmanitými přírodními podmínkami v různých lokalitách kraje, tak to bezesporu platí také o různorodosti folkloru a lidových tradic ve všech formách a podobách. Typická architektura, lidové kroje, zvyky, písně, tance, slavnosti, ale také regionální gastronomie - to vše je k vidění, slyšení či ochutnání na Východní Moravě.

Haná

Hanácký kroj z oblasti Kroměříže vyniká krásou a bohatstvím výšivek. Motivy hanáckého ornamentu na výšivce jsou z rostlinné říše a z přírody. Pro oblast Kroměříže jsou typické červené široké koženky („baně“), které jsou pod koleny zadrhnuté střapci.

Valašsko

Valašský kroj, v němž se odráží nepříznivé geografické, hospodářské i sociální podmínky regionu, se vyznačuje jednoduchostí a prostotou materiálovou i výzdobnou. V jeho zhotovování se uplatňovaly dostupné přírodní materiály – len, konopí a ovčí vlna. Charakter valašského regionu je patrný i ve výzdobě kroje, pro niž je typická umírněnost v barevnosti i dekoru – převládá střízlivá výšivka s rostlinným geometrizovaným vzorem nejčastěji v modré barvě.

Slovácko

Slovácko je členitým krajem s řadou místních specifik a odlišností, které vedly k rozlišení dvaceti osmi různých regionálních typů kroje. Oděv horských oblastí moravských Kopanic a Horňácka se vyznačuje zachováním archaických střihů a použitím podomácky zpracovaných materiálů. Na lidovém oděvu rovinných a dolských oblastí se projevily střihové i materiálové změny, které měnily formu svátečního oděvu zejména u žen. Siluetu postavy rozšiřovaly škrobené spodní sukně i různě formované rukávce, výrazně se rozvinula výzdoba oděvu v podobě výšivky na límcích, rukávech i dalších částech oděvu. Specifická úprava šátku nebo zdobení klobouku u mužů odlišovaly svobodné od vdaných žen a mládence od ženatých mužů.

Připojené soubory

Východní Morava v lidové tradici

Svědectví času

Na Východní Moravě naleznete místa, z nichž dýchá minulost plnou silou. Nejsou to muzejní expozice, jsou to místa zachovávající ducha své doby. Na Slovácku třeba Muzeum tupeské keramiky v místě, kde donedávna žil a pracoval hrnčíř, na Zlínsku fojtství v Jasenné - národní kulturní památka, na Kroměřížsku větrný mlýn v Těšanech, na Valašsku například dřevěnice v Karolince - Raťkově.

Svědectví času

Valašské muzeum v přírodě

V Rožnově pod Radhoštěm rozhodně musíte navštívit Valašské muzeum v přírodě, které  bylo  založeno již v roce 1925 a je národní přírodní a kulturní památkou.  Umístěno  je  v  něm  na  100  památkových objektů soustředěných ve třech areálech - Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině. Pod správou muzea jsou také objekty na Pustevnách, z nich jsou nejznámější turistické útulny Libušín a Maměnka.

Valašské muzeum v přírodě

Velké Karlovice - údolí tradic

Typická valašská obec Velké Karlovice je na jedné straně dynamicky se rozvíjející turistická destinace, v níž vznikají nové turistické resorty a objekty, na druhé straně zde jsou zachovány tradiční valašské stavby, dřevěnice, drobné zvoničky, typická krajina, na níž se pasou ovce. Ozdobou obce je barokní dřevěný kostel Panny Marie Sněžné. V centru obce je ve starém kupeckém domě situováno turistické informační centrum a Karlovské muzeum.

Velké Karlovice - údolí tradic

Památky a folklor na Východní Moravě: