Otevřené Brány

Otevřené Brány

květen - září

Východní Morava

Projekt Otevřené brány, který ve Zlínském kraji od května do září zpřístupňuje téměř třicet sakrálních staveb s bezplatným výkladem průvodců, přichází v letošním roce s novinkami.

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí. Zlínský kraj také zprovozňuje nový moderní komunikační nástroj - portál www.otevrenebrany.cz, kde návštěvníci najdou zajímavosti o aktivitách souvisejících s projektem.