Poutní cesty

Poutní cesty

Od pradávna křižují celou Evropu. Ty nejvýznamnější  jsou  sdruženy  v  evropské  síti  poutních stezek I Cammini d´Europa. Východní Morava je regionem s nebývalou hustotou poutních míst. Najdete je v každé oblasti a řada z nich je vzájemně propojena poutními cestami. Patří mezi ně Cyrilometodějské cesty na  Moravě.  Cílem jejich  putování  je nejvýznamnější české poutní místo Velehrad.