Lechotice

Lechotice

Možnosti trávení dovolené

V lokalitě zvané na Močidlech byl vybudován rybník a nad ním se rozprostírá chatová oblast. Ve vesnici je fotbalové hřiště.

Slovní popis polohy obce

Obec Lechotice leží necelých 11 km jižně od Holešova.

Stručná historie obce

První písemná zpráva o existenci osady pochází z r. 1342, kdy ji koupil moravský markrabě Karel. Brzy však přešla do majetku mocného moravského rodu Šemberků (1368). Za jejich vlády se stala součástí jejich holešovského panství a setrvala u něj až do zániku patrimoniální správy. V době, kdy Lechotice vlastnili Rottalové, vznikl nejstarší obecní typář s opisem PECZET OBECZNI DIEDINI LECHOTITZ ANNO 1699, s obrazem sv. Bartoloměje v pečetním poli. Místní jméno obce bylo utvořeno od osob Lechota (Lechoticzie 1342, Lechotycze 1397). V obci žije okolo 340 stálých obyvatel, převážně důchodového věku.

Nejvýznamnější památky

Uprostřed návsi stojí zděná zvonice, před níž je pomník padlým vojínům v I. světové válce z roku 1921. Zajímavostí je kamenná socha p. Marie z roku 1891.

Kultura a tradice

Kromě masopustu s voděním medvěda se v obci připomíná stará národopisná slavnost zvaná Hanácké právo. Na Bartolomějské hody bývá sloužena polní mše svatá za účasti mnoha občanů.

Přírodní zajímavosti

Jihem obce protéká potok Rackovka, napříč vesnicí potok Židelná, na severu obce je potok Žeranovka. Potoky se za vsí stékají do Svodnice směrem k Mysločovicím. Na Močidlech byl vybudován rybník.

Další témata (upřesněte)

Rodák: Roku 1883 se ve vsi narodil Rudolf Linhrat, kaplan ve Velké Bystřici u Olomouce, kde zamřel roku 1915. Psal nejen básně, jenž pod jménem Ahasver a Emil Smutný uveřejňoval v různých časopisech (Obzoru, Novém životě, Meditacích, Našem domově), ale zabýval se také překladatelstvím.

Fotogalerie

Památník vojínům padlým ve světové válce

Památník vojínům padlým ve světové válce

V horní části památníku je vyrytý kříž s hlavou Krista, uprostřed jsou jména padlých vojáků s jejich fotografiemi a roky narození a úmrtí a ve spodní části památníku je reliéf anděla s umírajícím vojákem – anděl pravou rukou drží vojáka za rameno, levou mu ukazuje vycházející slunce za horami.

Socha P. Marie

Socha P. Marie

Socha byla postavena v roce 1891. Je v podživotní velikosti. Marie má ruce překřížené na prsou, celá postava je zahalena v plášti a lem jejích šatů je pozlacen.

Zvonice

Zvonice

Zvonice je dvoupatrová stavba čtvercového půdorysu. V horní části má čtyři okna a uvnitř zvon. Nad vchodem do zvonice je umístěna nika s obrázkem Mojžíše. Střecha je zakončená jednoramenným křížem.

Nejbližší cíle v okolí