Lubná

Lubná

Slovní popis polohy obce

Obec Lubná se rozkládá 12 km jižně od Kroměříže, na úpatí Chřibů.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci Lubná pochází z roku 1131, kdy náležel lán Lubné (Nalubney) ke spytihněvskému kostelu. Potom byla obec snad samostatným panstvím, o čemž se nedochovaly téměř žádné zprávy. V obci žilo několik svobodných mužů, kteří vykonávali funkci „lovců“. Jak dokládá dokument z roku 1489, rozsáhlá oblast chřibských lesů byla rozdělena na dvě části. V jižní vykonávali soudní pravomoci lovci ze Stříbrnic, v severní lovci z Lubné. Roku 1358 zapisují Lubnou bratři z Otaslavic Jaroslavovi ze Šternberka. Někdy před rokem 1464 ji koupil Protivec ze Zástřizl a z Pavlovic. Pavel ze Žerotína udělil roku 1545 Lubné odúmrť. Fridrich ze Žerotína upravil roku 1570 poddaným povinnosti a udělil různá privilegia. Zřejmě kolem roku 1625 se osada dostala ke kvasickému panství. Roku 1631 Jan z Rottálu vyměřil obci roboty a potvrdil odúmrť. Farou náležela osada do konce 18. století do Těšnovic, později do Zlámanky.

Nejvýznamnější památky

K pamětihodnostem malé obce patří kaplička a pomník vybudovaný obětem války.

Kultura a tradice

V obci je pěkný a hojně využívaný kulturní dům.

Přírodní zajímavosti

Převážnou část z 687 hektarové rozlohy obce Lubná zaujímají lesy Chřibů. V katastru obce se těží nafta.

Možnosti trávení dovolené

Dvě fotbalová hřiště, malá přehrada, tenisový kurt a herna stolního tenisu představují zázemí pro sportovní aktivity v obci se 430 stálými obyvateli. V rekreačním areálu Kudlovská dolina „Rozsypalova lesní osada“ je vybudováno koupaliště.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí