Kroměříž

Pro bohatství památek, škol a kulturních tradic se Kroměříži právem přezdívá Hanácké Athény.

Kroměříž

Kroměříž

Město Kroměříž leží v jižní části Hornomoravského úvalu na pravém břehu řeky Moravy. Kroměříž byla v nedávné minulosti vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky, historické centrum je spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou chráněné jako městská památková rezervace a národní kulturní památka a od roku 1998 je komplex historických zahrad a Arcibiskupského zámku zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Město se každoročně stává dějištěm řady hudebních festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů. Kroměříž rozprostírající se na březích řeky Moravy má co nabídnout i milovníkům přírody. A na své si přijdou také příznivci aktivního pohybu, sportu nebo vinařské turistiky - při návštěvě proslulých Arcibiskupských sklepů.

Fotogalerie

Arcibiskupský zámek

Arcibiskupský zámek

Zámek je dominantou Velkého náměstí a Městské památkové rezervace Kroměříž. Je chráněný jako památka UNESCO spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou. Zámek s bohatě zdobenými interiéry je oblíbeným místem filmařů (točil se zde např. Amadeus nebo nové zpracování Angeliky). Mimořádná je knihovna, rokokový Sněmovní sál a světoznámá obrazárna s díly významných evropských malířů 15.-18. století. Nejcennější je Tizianův obraz Apollo a Marsyas.

Květná zahrada v Kroměříži

Květná zahrada v Kroměříži

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Její hlavní část byla vybudována podle projektu císařského architekta Giovanni Pietro Tencally mezi léty 1665–1675. Na jedné straně ještě připomíná pozdně renesanční italské zaalpské zahrady, na straně druhé však již otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu (Versailles). Ani pozdější úpravy architektů zvučných jmen, Antona Archeho v 19. století a Pavla Janáka ve 20. století, jí nijak neubraly na originalitě a atmosféře doby svého vzniku. Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou Kolonádou, dvěma historickými skleníky, centrálním pavilonem (Rotundou), květinovou a sochařskou výzdobou nabízí i dnes mnoho překvapujících a neopakovatelných zážitků. Otevřeno po celý rok, od 28.2. je zahrada otevřená denně od 8,00 do 19,00 hodin. Můžete se těšit do nově otevřeného návštěvnického centra. Vstupné do zahrady: 80 Kč , snížené 60 Kč možnost zakoupení permanentky do Květné zahrady : pro jednotlivce 250,- Kč / sezona; pro školy 1 500,- Kč / sezona (v návštěvnickém centru Květné zahrady ). Komentované prohlídky s průvodcem 120,-

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je jednou ze dvou rezidenčních zahrad kroměřížského Arcibiskupského zámku, součást památky UNESCO.

Světové kulturní dědictví v Kroměříži

Světové kulturní dědictví v Kroměříži

Krása historického zámeckého komplexu se zahradami potvrzuje správnost jeho zařazení na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Komplex zahrnuje Arcibiskupský zámek, Podzámeckou zahradu a Květnou zahradu, ale neméně zajímavá je i návštěva biskupské mincovny z roku 1665 a unikátní obrazárny s orginály Tiziana van Dycka a dalších světoznámych mistrů.

Expozice Karla Kryla - Prostor plný emocí

Expozice Karla Kryla - Prostor plný emocí

Krylovu expozici tvoří chodba se zrcadly popsanými jeho milostnou poezií, básněmi na zemi a několik místností dokreslujících atmosféru jeho děl. Návštěvníci se tak vžijí do písní Bratříčku, zavírej vrátka, Marat ve vaně, Blátivá stráň, Irena, Morituri te salutant nebo Anděl. Celkově tak výstava stojí na sedmi básních na zrcadlech, pěti na zemi a devíti písních. Vlastní expozice je dílem brněnského scénografa, architekta Jana Konečného. Vstupné základní 40 Kč, karta Artediem 30 Kč, žáci,studenti 20 Kč, senioři, ZTP a ZTP/P 20 Kč. děti do 6 let zdarma.

FOUCAULTOVO KYVADLO

FOUCAULTOVO KYVADLO

Na 22,35 metrů dlouhé struně je v Rotundě Květné zahrady zavěšeno 20,2 kilogramů těžké Foucaultovo kyvadlo demonstrující otáčení planety Země. Kyvadlo, instalované profesorem místního gymnázia Františkem Nábělkem v dubnu 1906, je kopií podobného kyvadla zavěšeného roku 1852 v kopuli pařížského Pantheonu Leonem J. B. Foucaltem (1819-1868). Jedná se o první demonstraci tohoto zařízení na území českých zemí. Shlédnete demonstraci Foucaultova kyvadla, které je výjimečné tím, že je jedním ze čtyř kyvadel tohoto druhu na světě. Květná zahrada + Foucaultovo kyvadlo:Vstupné - Rotunda s Foucaltovým kyvadlem (včetně vstupu do zahrady): plné 100,- Kč, snížené I. 90,- Kč, snížené II. 80,- Kč, rodinné 230,- Kč. Se vstupenkou Via Unesco příplatek za Foucaultovo kyvadlo 30 Kč. Se vstupenkou Via Arcadia je vstup do Květné zahrady a do Rotundy zdarma.

Linduškův časostroj

Linduškův časostroj

Muzeum Kroměřížska se může chlubit mnoha zajímavostmi, ovšem skutečnou raritou je orloj, který sestrojil před téměř 85 lety bednář Jan Linduška z Přerova. Jeho časostroj z roku 1929 jako by pocházel z dílny Járy Cimrmana. Prosklená bedna, vysoká asi dva metry a ozdobená různými malbami v sobě skrývá plno záhad, které zatím ani odborníci nedokázali rozluštit. Na první pohled zaujme počtem nejrůznějších ciferníků, hodinových ručiček a ukazatelů. Vedle času v několika světových městech včetně Kroměříže ukazuje datum, dny v týdnu, měsíce, roky, otáčení zemské osy, měsíční a sluneční cykly, roční dobu, ale i "digitální" či "úřední" čas. Vše funguje na principu amatérsky zhotovených ozubených kol, táhel a pružin, smysl některých funkcí nám ale mnohdy zůstává utajen

Městská památková rezervace Kroměříž

K nejvýznamnějším památkám kroměřížské rezervace patří zámek s historickými zahradami, historické budovy na Velkém náměstí a řada církevních staveb v čele s chrámem sv. Mořice.

Arcibiskupská vodárna

Arcibiskupská vodárna

Jedinečná technická památka umístěná v původním prostředí, v dobrém technickém stavu, dokumentující úroveň vodárenské techniky z přelomu 19. a 20. století. První zmínky o arcibiskupské vodárně pochází ze 17. století. Vodárna byla umístěna v pravém křídle arcibiskupského mlýna. Tato stará vodárna zásobovala vodou z mlýnského náhonu zámek, městské kašny, pivovar a kapitulní domy. V letech 1893 – 1904 nechal arcibiskup Theodor Khon na pozemku starého mlýna postavit novou vodárnu, přičemž v části budovy bylo později zřízeno tělovýchovné zařízení, tzv. Orlovna. V roce 1903 byla vodárna spuštěna s plynovým motorem Ganz Budapest. Vstupné MINCOVNA + GALERIE ORLOVNA + VODÁRNA Dospělí - 60 Kč Senioři nad 65 let - 50 Kč Děti 6-15 let, studenti, učni, osoby ZTP a ZTP/P - 40 Kč Děti do 6 let vstup zdarma Vodárna je součástí vstupenky Via artis.

Areál lokomotivního depa a točna na vlakovém nádraží

Areál lokomotivního depa a točna na vlakovém nádraží

Návštěvníci mají možnost uvnitř shlédnout v nové expozici spoustu zajímavých exponátů ze sbírek občanského sdružení Kroměřížská dráha a některé si také sami vyzkoušet. Součástí areálu depa je i železniční točna, která sloužila a slouží k otáčení vozidel nebo přejíždění vozidel mezi jednotlivými kolejemi. Kroměřížská točna je nesmírně zajímavá tím, že se k jejímu otáčení využívá lidská síla. Např. 80 tunovou lokomotivou může otočit průměrně zdatný člověk. Vstupné dobrovolné Můžete si vyzkoušet zatočit rychloměrem, pohrát s návěstidlem nebo si vyzkoušet pracovní oděv s posunovačskou přilbou a pokusit se spojit a rozpojit vozy. Staňte se nádražákem a vyzkoušejte sílu táhel, která spojují celý vlak.

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna byla vybudována v roce 1665 biskupem Karlem II. z Liechtensteina a je poslední dochovanou mincovnou na Moravě. První zlatá mince ve váze 100 dukátů tu byla vyražena v roce 1669. Kroměřížské ražby patřily k oceňovaným dobovým platidlům. Mince se zde razily až do roku 1756. Rekonstruovaná budova byla otevřena v roce 1998 a v současnosti se zde nachází stálá expozice mincovnictví. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout a vyzkoušet stroje a nástroje, které byly při ražbě mincí a medailí používány

Galerie Orlovna

Galerie Orlovna

Nová galerie současného výtvarného umění.Zaměřuje se především na prezentaci současných a začínajících umělců všech výtvarných oborů.

Hvězdárna

Hvězdárna

Astronomie, a to hlavně populárně-vědecká, má v Kroměříži bohatou tradici. V letech 1878-1915 totiž působil v Kroměříži profesor Ferdinand Nábělek, který organizoval populární astronomické přednášky pro veřejnost, psal odborné články, spisy a jeho mapy byly známé i v zahraničí. Stal se tak fakticky zakladatelem tradice moderní astronomie v Kroměříži, a tato tradice je jeho pokračovateli udržována již pres 120 let. První astronomické zařízení bylo ovšem v Kroměříži postaveno až v roce 1947 na popud vynikajícího astronoma-amatéra Čenka Šilera. V roce 1968 bylo započato díky nadšenému amatérovi Josefu Hudcovi s výstavbou městské hvězdárny v Dolních zahradách. Je po něm pojmenována planetka – Josef Hudec. Při stavbě bylo použito původního vybavení z Šilerovy hvězdárny. Byla použita kupole a dalekohled, který svému účelu slouží dodnes. Dnes se činnost hvězdárny specializuje na výzkum meteorických rojů, ale je možné pozorovat zde také fotosféru Slunce a ostatní tělesa Sluneční soustavy, například obří planety, jejich satelity či umělé družice Země. Kroměříž není jen název pro toto krásné město, ale také označení jedné z vnějších planetek tzv. hlavního pásu. Tuto planetku objevili v roce 1998 manželé Jana a Miloš Tichý na Kleti a pojmenovali ji po moravském městě, které předtím navštívili. Shodou okolností několik měsíců po objevu a pojmenování planetky bylo město Kroměříž zapsáno na seznam UNESCO. Otevírací doba - pozorování: červen - každý čtvrtek ve 22:00 červenec - každý čtvrtek ve 21:30 srpen - každý čtvrtek ve 21:00 Vstupné dobrovolné.

Chrám sv. Jana Křtitele

Chrám sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejkrásnějším barokním památkám na Moravě. Památka vznikala v letech 1737-1768. Připomínkou svěcení z roku 1768 je umístění 12 bronzových křížů kolem obvodu kostela. Svou polohou a svými rozměry (21 m v délce a 15,8 m v šířce, předsíň 8,8 m a 9,4 m šíře, presbytář je hluboký 11,7 m a široký 9,5 m) představuje dominantu v kroměřížské centrální části města, která je vstupní části do historického jádra.

Chrám sv. Mořice

Chrám sv. Mořice

Kapitulní kostel sv. Mořice založil ve 13. století biskup Bruno ze ze Schauenburku , jeho současná podoba pochází z 19. století, kdy byl po požáru obnoven.

Jaspis - volnočasové centrum pro děti a mládež

Jaspis - volnočasové centrum pro děti a mládež

Klubovou činnost realizujeme vždy v úterý 17:00 - 20:00, středu 15:00 - 18:00. První venkovní umělá horolezecká stěna v Kroměříži (Chceš si lezení vyzkoušet? Nikdy jsi nelezl? Nemáš materiál, nevíš jak na to? Využít stěnu může podle zájmu kdokoliv(dopoledne např. školy v rámci tělocviku..)! Půjčíme ti vše a naučíme tě základy.Přijď v rámci otevírací doby klubu. Mimo tyto časy je třeba domluvit se předem.) Každý otevírací den zde máme organizovaný i neorganizovaný program, který se snažíme volit podle aktuální potřeby. Našim cílem je nabídnout mládeži alternativu volného času a seberealizace. V Klubu najdeš: ping -pong, kulečník, kalčo, stolní hry a další.

Kino Nadsklepí

Kino Nadsklepí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původní farní kostel ze 13. století zasvěcený Panně Marii, byl poničen na konci třicetileté války. Současný kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z poloviny 18. století.

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska, prezentuje ve svém sídle na Velkém náměstí expozice věnované historii a přírodě regionu a slavnému rodákovi - Maxi Švabinskému. Muzeum spravuje také skanzen v Rymicích a další zajímavé objekty. HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU MĚSTA kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.Umístěna bude v historickém sklepení pod budovou č.p. 38 (vrchnostenský kapitulní dům) v sídle muzea na Velkém náměstí v Kroměříži. Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem v rámci Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji.

Protiatomový kryt

Protiatomový kryt

S výstavbou krytu se začalo v 70. letech a v 80. letech bylo na kryt postaveno kino Slovan a kulturní zařízení tak maskovalo výstavbu krytu. V tomto zařízení se nachází agregát na výrobu elektřiny s plnohodnotným chlazením, studna, čerpadlo a jímka na vodu, úpravna na pitnou vodu a vzduchotechnika s filtrací. Kryt již není funkční, ale veškerá technika je v provozuschopném stavu. Pokuste se „rozpohybovat filtrační zařízení“, přečtěte si pokyny CO, vyzkoušejte si protiatomový mundůr nebo se zaposlouchejte do signálů upozorňujících na „atomový útok“. Prohlídky v krytu budou pro veřejnost připraveny od 1. května do 30.září 2015 vždy v těchto časech: ST 16:00 SO 10:00 Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené vstupné - děti, studenti, senioři, ZTP 30 Kč. Vstupné se platí u vchodu do krytu – tj. u bočního vchodu Knihovny Kroměřížska z ulice Kollárova. Prohlídka začíná vždy v celou hodinu pro skupinu min.5 - max. 20 lidí.

Přírodní park Záhlinické rybníky

Přírodní park Záhlinické rybníky

Přírodní park Záhlinické rybníky je jedinečným územím na středním toku Moravy. Zahrnuje komplex Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa v lokalitách Filena a Zámeček. Vyhlášen byl v roce 1995 na ploše 500 ha.

Vodní elektrárna na Strži v Kroměříži

Vodní elektrárna na Strži v Kroměříži

Vodní elektrárna na Strži představovala ve své době vrcholné energetické dílo v Československu a patřila k nejmodernějším svého druhu na světě. Stala se vzorem pro pozdější vodní elektrárny v naší zemi. Na břehu řeky Moravy 4 kilometry od centra.

Zrcadlové bludiště

Zrcadlové bludiště

Zrcadlové bludiště na Velkém náměstí 36. Najdete tady zrcadlové bludiště, křišťálové bludiště, dětské zrcadlové bludiště, zábavná křivá zrcadla, kaleidoskopy atd., vše na 350 m2 v historické budově v srdci města. V březnu a dubnu otevřeno o víkendech, státních svátcích a školních prázdninách 10.00 - 16.00.V květnu, červnu, červenci, srpnu a září bude otevřeno denně. V říjnu a v listopadu otevřeno v SO, NE , státní svátky a podzimní prázdniny. Prosinec - únor mimo provoz. V hlavní sezóně bude prodloužená (červenec - srpen) 9-19 .Otevírací doba je až do 3.září denně od 9 do 19 hodin. Od 4.9. otevřeno 10-16. Vstupné je 60,- Kč, slevy pro rodiny a školní skupiny. Více informací na www.zrcadlovebludiste.cz a info@zrcadlovebludiste.cz.

PP Obora

PP Obora

Přírodní památku Obora, vyhlášenou v roce 1956 na výměře 14,5 ha, tvoří původní listnatý les s četnými druhy chráněných rostlin v podrostu.

PP Rameno Moravy

PP Rameno Moravy

Přírodní památka Rameno Moravy, vyhlášená v roce 1995 na výměře 1,6 ha, představuje slepé rameno, které bylo odděleno při regulaci řeky Moravy.

PP Stonáč

PP Stonáč

Přírodní památku Stonáč tvoří mokřadní stanoviště v nivě stejnojmenného potoka lemovaného hlavatými vrbami s původními hanáckými tůněmi. Leží v Hornomoravském úvalu (Středomoravská niva) na jihozápadním okraji obce Bílany a zasahuje až po železniční trať Kroměříž - Hulín k okraji přírodního parku Zámeček. Leží v nadmořské výšce 189 až 190 m

Nejbližší cíle v okolí