Ratiboř

Obec Ratiboř se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji, zhruba 7 km zsz. od Vsetína, v údolí potoka Ratibořky v Hostýnských vrších.

Ratiboř

Erb obce Ratiboř

Obecní úřad Ratiboř
756 21 Ratiboř

TELEFON

Úřad: +420 571 442 090
Starostka: +420 571 442 020
Fax: +420 571 442 090

ÚŘEDNÍ HODINY

Po 7.00 - 17.00 hod
Út 7.00 - 15.00 hod
St 8.00 - 17.00 hod
Čt 7.00 - 15.00 hod
Pá 7.00 - 13.30 hod

Stručná historie obce

První písemné záznamy o Ratiboři se nacházejí v latinsky psané kronice z roku 1306, kdy poslední Přemyslovec král Václav III. vydal listinu, v níž oznamuje, že na soutoku Bečvy a potoka Ratibořka zakládá cisterciácký klášter Tronus regis (Králův trůn). Král Václav III. však byl nedlouho po vydání listiny v Olomouci zavražděn a ke stavbě kláštera již nedošlo. Úmysl krále založit v Ratiboři klášter připomíná obecní znak, udělený roku 1998. První škola v obci vznikla roku 1781. Do tehdejších "valašských povstání" se zapojili i zdejší občané a čtyři z nich za to zaplatili životem na popravišti v Brně. Občané obce se účastnili i bojů v čs. legiích v 1. světové válce i partyzánského odboje ve 2. světové válce, kdy na zdejším teritoriu operovala skupina "Clay Eva" partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova. Vzpomínkou na partyzány jsou pomníky v obci. Obyvatelé obce byli původně především zemědělci. V Ratiboři se tkalo plátno, těžilo dříví, vyráběly kapesní nože a dřevěné nářadí, později metly, koše a špejle. V obci byla zřízena Thonetova parní loupárna proutí a výroba nábytku. S obživou zde zápasili i drobní živnostníci včetně muzikantů, kteří působili i v původní proslulé Pelárově kapele. Současná zaměstnanost směřuje především k vsetínské aglomeraci v oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, dřevozpracujícímu průmyslu, službám a podnikatelskému sektoru. Úspěšně si vede i zdejší zemědělské družstvo, které kromě zemědělské výroby využívá své objekty k podnikatelským účelům a zaměstnává i občany z Hošťálkové, Kateřinic, Pržna a Jablůnky.

Nejvýznamnější památky

Původní dřevěný kostel byl postaven v roce 1782. Mezi nejstarší stavby v Ratiboři patří evangelický kostel z let 1842-1861, projektovaný význačným vídeňským architektem Ludwigem Försterem. Chráněnou památkou je za oltářem zazděný kámen, v němž byly v dobách náboženského pronásledování ukrývány náboženské knihy, z nichž kázal známý lidový kazatel Jan Maniš (1746-1781).

Kultura a tradice

Obec je pyšná na spolkový život. Nejstarším spolkem je Svaz dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce 1889. Tradicí se staly společenské a kulturní akce, jako například sportovně hasičská soutěž "Ratibořská jama". Aktivní je taktéž TJ Sokol se svými oddíly. Sportovní klub kopané "Valašská unie Ratiboř" byl založen již v roce 1943. Dlouholetou tradici má i místní motoristický klub a střelecký oddíl, dnes registrovaný v rámci ATS. Myslivecký spolek v lokalitě "Červené" pravidelně pořádá společenské akce, jež obohacují život vesnice. Rovněž organizace Červeného kříže, Svazu zahrádkářů a Svazu chovatelů organizují osvětovou, poradenskou a kulturní činnost včetně výstav. Již v roce 1939 bylo v obci zřízeno kino, dnes přebudováno na širokoúhlé. V roce 1947 byl v obci založen ochotnický kroužek. Od roku 1921 je ve vesnici v provozu obecní knihovna, která dnes patří k nejvíce navštěvovaným v širokém okolí a je v ní v nových bezbariérových prostorách zřízen veřejný internet. K tradičním akcím patří plesy, taneční zábavy, vítání nových občánků, jarmark nebo prosincové rozsvěcování vánočního stromu a adventní koncert.

Přírodní zajímavosti

Obcí protéká potok Ratibořka, který je přítokem Vsetínské Bečvy. Nejvyšším místem je vrch Drastihlava s nadmořskou výškou 695 m. Na katastru obce se nachází i chráněné lokality – přírodní památka Zbrankova stráň se vzácnými rostlinami jako je jetel válcovitý, kopretina chocholičnatá, mochna přímá, růže keltská, pampeliška skalinská apod. Přírodní památka Křížový je charakteristická skalními výchozy, úpatními haldami a sutí, vzniklými sesuvy, na nichž roste vzácná klenová bučina a hnízdí chránění datel černý, žluna šedá a holub doupňák.

Možnosti trávení dovolené

S rozvojem turistiky ve valašské obci s 1 800 stálými obyvateli se postupně rozšiřují ubytovací a stravovací kapacity včetně sportovního zázemí. Obcí prochází několik značených turistických tras.

Fotogalerie

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Kostel v Ratiboři z let 1842-1861 projektoval význačný vídeňský architekt Franz Förster. Kostel nahradil původní dřevěnou modlitebnu z roku 1782. Chráněnou památkou je za oltářem zazděný kámen, v němž byly ukrývány v dobách pronásledování náboženské knihy, z kterých kázal lidový kazatel Jan Maniš (1746 – 1781).

Nejbližší cíle v okolí