Mysločovice

Mysločovice

Slovní popis polohy obce

Obec Mysločovice leží 13 kilometrů severozápadně od Zlína, na okraji Hané. Obec Mysločovice leží v nadmořské výšce 212 m. Katastr území má rozlohu 366 ha. Nejvyšším bodem území je kopec Háj, ležící v nadmořské výšce 285 m.

Stručná historie obce

Mysločovice se poprvé připomínají v roce 1063 při založení biskupství olomouckého. První písemná zmínka o obci je z roku 1397, kdy obec byla součástí količínského panství. Od roku 1446 patřily Mysločovice Albertu ze Štenberka a staly se součástí holešovského panství. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice hrabětem Františkem Antonínem Rottalem.

Nejvýznamnější památky

Farní kostel Nejsvětější Trojice dal postavit hrabě František Antonín Rotal stavitelem Tomášem Šturmou v letech 1752–58. Kostel stojí na návrší uprostřed obce na místě původního kostela. Ten byl zmiňován již v roce 1397. Ve farní kronice se píše o kostelu dřevěném s jedním oltářem, jedním pozlaceným kalichem a dvěma zvony na věži. Kříž u kostela je opatřen letopočtem 1766.

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1730. Jedná se drobnou stavbu elipsovitého půdorysu, zděnou, provedenou tradičním způsobem a s mansardovou střechou opatřenou břidlicí. Autentičnost kamenických s štukaterských prací v exteriéru a kovářských a truhlářských prvků v interiéru je unikátní. V roce 1994 byl objekt prohlášen Ministerstvem kutury ČR kulturní památkou. V centru obce u kostela stojí památník obětem 1. světové války. Památník byl postaven a vysvěcen v roce 1920. Podle nepřímích důkazů a zmínek ve starých písemnostech byl v roce 1409 postaven v obci vodní mlýn. Ve mlýně bývala také lisovna oleje, hlavně lnu. V současné době je v provozu šrotovník, který je poháněn elektrickýcm motorem.

Kultura a tradice

Společenský rok začíná lednovým plesem, dodržuje se masopustní vodění medvěda, dubnové vítání jara, velikonoční jarmark s obchůzkou mužského sboru Hlahol po vsi. V dubnovém kalendáři má své místo připomenutí svátku sv. Floriana, pamatuje se na vítání nových občánků i májový svátek svatého Jana Nepomuckého doplněný průvodem k místní kapli. V obci dodržují také církevní slavnost Božího těla. Podzimnímu programu vévodí slavnost dýní a závěr roku je spojený s adventním rozsvěcováním stromu u kostela. Při obecním úřadě pracuje folklorní dětský soubor Ječmínek. V roce 2001 byla založena country skupina Banjo a taneční soubor Chorea.

Přírodní zajímavosti

Tři čtvrtiny území obce jsou kopcovité, s převahou zemědělské půdy, čtvrtinu tvoří nížina v povodí Svodnice s ornou půdou a loukami. Místní pískovcové skály, lom Kutrova skála a Petrova skála náleží k magurským vrstvám.

Možnosti trávení dovolené

Ubytování pro nenáročné zajišťuje místní tělovýchovná jednota, vyšší nároky splňuje hotel. Sportovní vyžití pro turisty i cykloturisty nabízí okolí obce, ale také volejbalové a házenkářské hřiště, fotbalový stadion a prostor pro stolní tenis.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí