Kulturní dům

Kulturní dům v Podolí je možné využívat také k mnohým soukromým účelům, a to jak k oslavám, tak i sportovním aktivitám. Neziskové organizace působící v naší obci mohou kulturního domu rovněž využít k pořádání svých schůzí a dalších činností. Předem je ale nutné si dohodnout využití KD se správcem panem Antonínem Šavarou osobně, nebo telefonicky na č. 572 574 245. Ceny jsou následující: Sál KD - společenské akce a oslavy: 300,- Kč plus spotřeba plynu a el. energie - schůzovní činnost: 100,- Kč plus spotřeba plynu - stolní tenis: 100,- Kč plus 20,- Kč za hodinu, cena je za využití všech 4 stolů - el. šipky: 100,- Kč plus 10,- Kč za hodinu, cena je za využití 2 sad terčů a šipek - stolní tenis a el. šipky společně: 100,- Kč plus 30,- Kč za hodinu Kuchyně KD - bez rozdílu využití 20,- Kč za hodinu plus spotřeba plynu a el. energie Při použití většího množství skleniček a nádobí (mimo těch, které jsou k dispozici jako součást vybavení kuchyně) je cena za zapůjčení 1 ks skleničky či pohárku 0,50 Kč, talíře 1,- Kč, kávového šálku a podšálku se lžičkou 1,- Kč, trojdílného příboru 1,- Kč. K uvedeným cenám je dále nutné přičíst 10,- Kč za zapůjčení 1 ks ubrusu, 5,- Kč za zapůjčení 1 ks ručníku a 3,- Kč za zapůjčení textilní utěrky. Mimo kulturní dům je možno zapůjčit jídelní stoly za 10,- Kč a židle za 5,- Kč za 1 kus na dobu 5 dnů. Za zapůjčení nádobí mimo KD platí dvojnásobné ceny výše uvedeného ceníku pro použití v KD, půjčovní doba je rovněž 5 dnů. Po 5 dnech se už za každý další den počítá stejné půjčovné jako za předešlých 5 dnů dohromady. Uvedené informace je nutné doplnit podmínkou, že objednatelem využití prostor kulturního domu musí být občan Podolí, nebo organizace působící v Podolí. Stejná podmínka platí pro zapůjčení jakéhokoliv vybavení z KD. To znamená, že pouze prostřednictvím místních občanů, případně organizací může dojít k využití KD a jeho vybavení cizím subjektem. Jako doplňující informaci je vhodné uvést, že dle usnesení zastupitelstva naší obce ze dne 13. 12. 2000 mají neziskové organizace působící v Podolí jednu akci pořádanou v kulturním domě v kalendářním roce zdarma (to se týká pronájem sálu a kuchyně - zbytek dle ceníku).

Adresa

Podolí [UH]
686 04 Podolí

Kontakt

www: obecpodoli.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí