Bývalý " kunovický zámek"

Bývalý “kunovický zámek”, o němž první písemná zmínka pochází z roku 1592, představuje dnes komplex pozdně renesančních budov ve středu města. Dnes objekt bývalého panského dvorce lichtenštejnských knížat, kteří přeměnili dosavadní tvrz ve vrchnostenský dvůr a kteří byli majiteli statku téměř 300 let. Areál Panského dvora se řadí k významným objektům Lichtenštejnského panství. Památková hodnota spočívá zejména v takřka nezměněné dispozici areálu, zachování historických konstrukcí, kleneb a krovů, které odpovídají stavebním etapám jednotlivých traktů. Za nejstarší (z konce 16., či první třetiny 17. století) a nejcennější objekty je považován trakt D s dochovanými původními hřebínkovými klenbami na pilířích a krovovou barokní konstrukcí a dále samostatně stojící sýpka. K hodnotným dochovaným detailům lze počítat veškerá technická zařízení či jejich fragmenty, zachované v původních prostorách a souvisejících s historickou stavbou. Dne 15. 9. 1995 byl prohlášen kulturní historickou památkou.

Adresa

Kunovice [UH]
686 04 Kunovice

Kontakt

www: www.mesto-kunovice.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí