Výchovný ústav Chvalčov

Náš výchovný ústav je internátní zařízení pro děti, u kterých byla soudem nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Výchovně-vzdělávací program směřuje k přípravě vzdělaného a flexibilního člověka, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy do občanské společnosti, v profesní sféře pak schopného výkonu několika příbuzných povolání. Našim cílem je vytvářet a rozvíjet profesní vědomosti a dovednosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky, rozvoj estetického cítění a kladného vztahu k životnímu prostředí. Důležitou součástí přípravy je vyučování v odborném výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách, popř. v podmínkách, které se jim co nejvíce blíží.

Výchovný ústav Chvalčov

Adresa

Výchovný ústav Chvalčov
U Revíru 47
768 72 Chvalčov

Kontakt

telefon: +420 573 381 122
e-mail: info@vuchvalcov.cz
www: www.vuchvalcov.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí