Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem

Škola je úplnou základní školou, která poskytuje výchovu a vzdělání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Požadavky na vzdělání vždy přizpůsobují individuálním možnostem a schopnostem našich žáků. Poskytují péči dětem, jejichž zdravotní oslabení vyžaduje užívání speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek dle individuálních specifických potřeb. Zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě a jiná úprava organizace vzdělávání zohledňují speciální vzdělávací potřeby žáka. Školu navštěvují žáci ze spádových obcí Bystřicka, celotýdenně ubytovaní jsou děti z Kroměřížska, Vsetínska a Přerovska.

Adresa

Základní škola praktická a Základní škola speciální Pod Dubíčkem
Pod Dubíčkem 647
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kontakt

telefon: +420 573 380 682
e-mail: zvsinter@tiscali.cz
www: www.zsdubicek.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí