Naučný okruh Ploština

Tento okruh je součástí "Okruhu šesti dědin". Nachází se v místech nacisty vypálené osady Ploština.

Náročnost: nízká

Fotogalerie