NS Pulčínská cesta

Trasa: Horní Lideč, nádr. ČD – Pulčín, rozc. – Pulčín, IC Délka: 6 km (7 zastavení) Naučná stezka vede malebnou kopcovitou krajinou s pastvinami a krásnými výhledy, proto se věnuje především valašské krajině. Ta vznikla unikátním působením lidské práce na přírodní prostředí, jež vedlo ke vzniku specifických přírodních společenstev a typického krajinného rázu. Další klíčové téma NS je křesťanská víra a péče o lidové sakrální památky. První zastavení je u poutního místa zasvěceného Panně Marii, druhé je u tzv. misijního kříže stojícího na místě, kde byly údajně pochovány oběti kuruckých válek.

NS Pulčínská cesta
Náročnost: nejnižší

Fotogalerie