Naučná stezka Hostýnské vrchy

Náročnost: nejnižší
Přírodovědně-historická naučná stezka seznamuje návštěvníky se zajímavostmi centrální části Hostýnských vrchů, je dlouhá 12 km a lze ji absolvovat pěšky, na kole a v zimě i na běžkách.

Trasa začíná na vrcholu Hostýna (734,6 m n.m.), kde vás panel seznámí s historií osídlení i významného poutního místa a pokračuje po modré turistické značce pod vrch Skalný (709 m n.m.), kde se seznámíte s geologií a skalními útvary. Stezka dál vede po zelené turistické značce a další zastávka je na rozcestí Klapinov pod vrchem Bečka (706 m n.m.), odkud jsou výhledy na panorama střední části vrchů a je odsud možné odbočit po červené turistické značce ke zřícenině hradu Obřany. Pokračujete po zelené značce ke Třem kamenům, kterými jsou staré hranečníky tří bývalých panství, čtvrtý kámen je památník kroměřížské studentky A. Babkové, která zabloudila a umrzla ve vánici po II. světové válce. Stezka dál vede na Tesák k turistickému středisku, o kterém informuje i panel zastavení, a pokračuje severně po komunikaci k Rajnochovicím. Po 1,5 km dojdete k zastávce Teodorův pramen (Fons Teodori), vlevo teče potok Rosošný s technickou památkou, tzv. klauzou (přehrážka na toku s výpustným zařízením umožňujícím plavení dříví do Rajnochovic na pilu). Za potokem je území přírodní rezervace Čerňava s původním karpatským jedlobukovým lesem starým až 280 let. Další zastávka vás seznámí s technologií pálení dřevěného uhlí v milířích. Blížíte se k Rajnochovicím a po cestě se zastavíte u budovy, kde v 19. století vznikala rajnochovická keramika. Odsud sejdete do středu obce. V současné době (2006) se připravuje kompletní aktualizace a rekonstrukce NS.

O stezku pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s Českomoravským sdružením pro ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem.

Fotogalerie