Naučná stezka Hradisko

Kulturně-historicko-přírodovědně zaměřená naučná stezka má 9 zastavení. Procházka trvá přibližně 2hodiny. Okruh má převýšení 160m.

Naučná stezka Hradisko
Náročnost: nízká

Stezka je značena symbolem pro naučné stezky (bílým čtvercem se zeleným pruhem). Procházka trvá přibližně 2hod,začíná od mostu přes Bečvu (v místi části na Bučiskách) na vrchol kopce Hradisko přes zříceninu hradu a vrací se zpět sev.svahem kolem jezdeckého areálu Hradisko a řeky Bečvy zpět na výchozí místo naučné stezky.

Stezka je přístupná celoročně. V okolí Hradiska se vyskytují některé druhy orchidejí - vstavač mužský, prstnatec májový. Můžete zde potkat hrdličku divokou, ťuhýka obecného, žluvu hajní a další živočichy (motýly a sovy a dokonce i netopýry ušaté).Za pozornost stojí lipová alej vedoucí z Rožnova na Hradisko či staré stromy, mohutný jasan a skupina stoletých lip, u usedlosti pod hradem. Stezka vás seznámí i s ukázkou různých krajinných typů, přirozenými i kulturními lesy, drobnými mokřady, loukami i samotnou řekou Bečvou.

Fotogalerie