Naučná stezka Okolo Chropyně

Naučná stezka představuje na 12 zastaveních přírodní zajímavosti okolí města Chropyně. Je vhodná pro pěší i cyklisty, délka trasy je 3,5 km.

Náročnost: nejnižší

Přírodovědná naučná stezka seznamuje s pestrou mozaikou různých stanovišť hanácké lužní krajiny. Má 12 zastávek, přičemž 1. a 12. je stejná, se základními údaji, aby mohla být trasa absolvována v obou směrech. Stezka začíná u Městského úřadu v Chropyni a končí na okraji luk Hejtman. Na úvodním panelu se seznámíte s naučnou stezkou a její historií, trasa pokračuje k národní přírodní památce Chropyňský rybník, kde vás jednotlivá zastavení informují o historii 24 ha velkého rybníku, jeho květeně a ptactvu. Čtvrtá zastávka přiblíží historii města, pátá pak živočichy rybníka a jeho pobřeží. Další zastávka je u Malé Bečvy jižně od města a seznamuje s vodním tokem a jeho obyvateli. Podél toku procházíte lesem severozápadním směrem a sedmá zastávka vám přiblíží lužní les a jeho rostlinstvo. Stezka vychází do luk a polí v nivě říčky, kde je další zastavení informující o ptácích lužní krajiny. U luk nad rybníkem Hejtman panel informuje o rybnících a rybníkářství. Stezka se stáčí zpět k městu, kde pod rybníkem u potoka Svodnice desáté zastavení představuje vznik, vegetaci a živočichy tůní, odvodňovacích kanálů a minerálních pramenů. Proti proudu Svodnice vás stezka vede severním směrem k jedenáctému zastavení nedaleko železniční trati, které seznamuje s nivními loukami Hejtman. Následně se trasa stáčí k jihovýchodu zpět do Chropyně. Stezku je nejlepší absolvovat v období od jara do podzimu, kdy na vodních plochách rybníků je možné pozorovat stovky kusů vodních ptáků, zejména početnou hnízdní kolonii racků.

Stezku zbudovala a pečuje o ni Saggitaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.

Fotogalerie