Naučná stezka Chodník Masarykových

Naučná stezka se 4 zastaveními, seznamující s krajinou a historií Chvalčova a okolí. Je vhodná pro pěší, délka trasy je 5,5 km.

Naučná stezka  Chodník Masarykových
Náročnost: nejnižší
Vlastivědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s historií, krajinou a přírodou okolí obce Chvalčov v Hostýnských vrších. Je lehká, nenáročná s převýšením 170 m a lze ji absolvovat průměrně za 2 hodiny. Přístupná je celoročně, po silných deštích a na sněhu jen s největší opatrností. Stezka je zřízena na památku pobytu T. G. Masaryka s rodinou v létě roku 1898 a vede místy, kudy Masarykovi rádi chodili.

Trasa začíná na severovýchodě obce Chvalčov, v místní části Chvalčova Lhota u domu č. 401 s pamětní deskou, ve kterém byli Masarykovi ubytováni. Stezka směřuje na východ proti proudu říčky Bystřičky, kolem hospody U králů pokračuje ke kapličce a kolem domků k autobusové zastávce u památníku padlým v I. světové válce. Zde trasa odbočuje vlevo, kolem bývalé kovárny, fotbalového hřiště k Dětské vesničce SOS. Odtud mírným stoupáním vede stezka pod Kozinec (479 m n.m.) s překrásným výhledem do údolí Bystřičky i okolní vrcholy a hřbety. Dál pokračuje k lesu a lesním porostem na hřeben Kozince. Stezka pokračuje svahem dolů k myslivecké chatě, odtud loukou až k lesnatému vrchu Hradišťko, kde byl kamenolom, a pak se stáčí doprava a chatovou oblastí klesá ke Korytu, prameni s výbornou pitnou vodou. Dál trasa pokračuje asfaltovou cestou ke kapličce, stáčí se doleva mezi novými domy a chatami na úbočí Javorníku k říčce Bystřičce naproti hotelu Říka. Chodník sleduje tok Bystřičky, přetne silnici a chvíli vede souběžně se žlutou turistickou značkou, kterou poté opouští a zahýbá do údolí mezi vrchy Hostýn a Kuželík, zvolna stoupá a vyústí na paseku, pro kterou se vžil název Schwiegrova paseka s dřevěnou chatou, bývalou hájovnou zvanou Švajgrovka, kde končívaly často výlety T. G. Masaryka a jeho rodiny. Zde také končí Chodník Masarykových. Odtud můžete po červené turistické značce buď vystoupat na vrchol Hostýna (735 m n.m.), nebo jen k nové hostýnské cestě a po ní sejít do Bystřice pod Hostýnem. Je možné se také vrátit po stezce zpět do Chvalčova. Po trase stezky je možné, v období od jara do podzimu, zahlédnout řadu zajímavých rostlin a živočichů, na které upozorní 4 informační panely umístěné na stezce.

O stezku pečuje obec Chvalčov.

Fotogalerie