Okolím řeky Moravy

Z Kroměříže vede trasa Kojetínskou ulicí, na konci města za zdí doprava (s modrou turistickou značkou), silničkou přes zahrádkářskou kolonii, podjedeme železnici, kolem rybníka Šlajza pod dálnici a podél trati po asfaltce dorazíme k jezu. Pokračujeme doleva po břehu Moravy úzkým chodníčkem až k Miňůvskému mostu, který překročíme, a na opačné straně polní cestou pokračujeme proti toku řeky. U dalšího mostu (Bezměrovský) odbočíme doprava na panelovou cestu ústící na hlavní silnici, po ní asi dvě stě metrů doleva a opět zabočit na lesní asfaltovou cestu na pravé straně. Následují dlouhé, téměř rovné lesní kilometry, v závěru nás panely přivedou na levý břeh Moravy. Vychutnáme si pohled z mostu na přírodní rezervaci Zástudánčí s přirozeným tokem řeky, kde hnízdí ohrožení ptáci břehule a ledňáček říční. Vracíme se zpět po proudu po levém břehu řeky. Brzy se po pravici objeví úzký most, po němž se dostaneme na opačný břeh a potom zahneme doleva na značenou trasu 5040. Za dalším mostkem si odskočíme k unikátnímu křižování dvou říčních toků, ke „zhybce“ či „sifonu“. Pokračujeme po značené trase až do Kojetína, objedeme rybník a na křižovatce hlavních silnic opustíme trasu 5040 směrem doleva do centra. Kolem barokního kostela Nanebevzetí P. Marie vyjedeme z města směrem na Kroměříž. Za benzinovou pumpou přejedeme říčku Hanou, asi 100 m za dalším mostkem zahneme přes silnici doleva na polní cestu, která nás kousek vrátí, a pak doprava povede až do Bezměrova. Na asfaltové silnici se dáme doprava a sledujeme stále východní směr. Kolem fotbalového hřiště vyjedeme na novou asfaltovou cyklostezku přes kopec kolem bývalého opevněného sídliště z doby bronzové až ke kostelu v Hradisku. Objedeme jej a pokračujeme ve směru přes obec, spojkou se dostaneme do sousedních Postoupek, doprava do kopce do Miňůvek, kolem zvoničky dorazíme zpět do Kroměříže. Trasu najdete na mapě Kroměřížsko Chřiby, kterou vydala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.

Náročnost: nejnižší

Fotogalerie