Naučná stezka přírodovědné,kulturní a národopisné historie i současnosti Soláně

Trasa vede na vrcholu Soláně, je dostupná všem věkovým kategoriím. Je zde vybudováno 10 zastavení. U každého zastavení je příběh Každý rok byly na Soláni pořádány sochařská a malířská sympozia. Ze sochařských sympozií a jejich výstupů vznikla myšlenka postupně budovat na Soláni galerii v přírodě. Umělecká a národopisná historie Soláně dala základ tomu, aby byl zpracován projekt, který by širokou veřejnost informoval o historii této části regionu, především v umělecké oblasti. Do projektu bylo zahrnuto území od chaty Soláň, přes vrch u Podešvů, hřeben Soláně, Horský hotel Soláň, u Korytářů, Horský hotel Čarták, IC Zvonice Soláň, rozcestí u Valů až k chatě Moravia. Na každé místo určené studií navazovaly úpravy symbolizující prvky valašské zahrady s prvky původní valašské krajiny. Zároveň byla realizována a postupně instalována výtvarná díla, která určitým způsobem symbolizují Valašsko. Byly umístěny symboly polních znaků a skulptur jednoho z nejvýznamějších slovenských sochařů světového významu Vladimíra Kompánka. Na realizaci některých děl se podíleli i další slovenští výtvarníci. Bylo vytvořeno deset zastavení. U každého zastavení je připravena informační cedule s krátkým povídáním či pověstí v typickém nářečí. Nepřehlednutelné jsou sochy, které zachycují postavy z pověstí. V současnosti je zde 35 soch. Některá místa jsou upravena a osázena typickými dřevinami a rostlinami. Stezku , která měří přibližně 5 km je možné projít v každém ročním období. V létě procházky, s krásnými výhledy jsou určeny pro všechny generace. V zimě si můžete výlet zpestřit tím, že si sebou vezmete lyže a zalyžujete si ve skiareálu Soláň. Samozřejmostí jsou i upravované běžecké stopy. Po výletě Vás očekávají ve zdejších hotelích, kde si pochutnáte na haluškách, borůvkových knedlících a voňavém svařáku.

Naučná stezka přírodovědné,kulturní a národopisné historie i současnosti Soláně
Náročnost: nejnižší

Fotogalerie