Koulelo se Klubíčko - za nití příběhu Kroměříže

Pojďte s Klubíčkem rozmotat příběh města Kroměříže. Užijeme si při tom spoustu legrace. Dozvíme se a vyzkoušíme si mnoho zajímavého. Program vedený lektory počítá s aktivním zapojením dětí i rodičů formou dialogu a tvůrčích úkolů. Hravou formou se seznámíme s historií a vybranými objekty či místy, která utvářejí nezaměnitelný charakter historického jádra města Kroměříže. Zážitek prohlídky účastníkům prodlužuje tvořivý suvenýr. Program zajišťuje centrum Klubíčko Kroměříž ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a městem Kroměříž.

Náročnost: nízká

Fotogalerie