Naučná stezka Zámeček

Naučná stezka na 13 zastaveních přibližuje přírodu lužní krajiny na jihovýchod od Kroměříže, převážně ležící v přírodním parku Záhlinické rybníky. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 5,5 km.

Náročnost: nejnižší

Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s přírodními poměry, faunou a flórou krajiny lužních lesů, toků, tůní a rybníků v nivě na soutoku řek Moravy a Rusavy. Stezka začíná u vstupu do lesa na východním okraji Kroměříže v místě tzv. Dolních zahrad a pokračuje jihovýchodně přes les Zámeček k soutoku řek Moravy a Rusavy a k Záhlinickým rybníkům. Jednotlivá zastavení pak informují o přírodním parku Záhlinické rybníky, rostlinách, stromech, keřích, ptactvu lesa i rybniční soustavy, obojživelnících a dalších živočiších lesa, luk, mokřadů a vod. V průběhu vegetační sezony, od dubna do října, můžete pozorovat řadu rostlin lužních lesů, nivních luk a mokřadů. Nejhezčí je časný jarní aspekt se sasankami, plicníky a dymnivkami a dalšími druhy. U Záhlinických rybníků zaujmou zejména při jarním a podzimním tahu tisícihlavá hejna vodního ptactva.

O stezku pečuje ZO ČSOP Planorbis Kroměříž.

Fotogalerie