Tříkrálová sbírka v ulicích měst, jejich částí a obcí v regionu

Nad letošní sbírkou, kterou zastřešuje Charita Zlín již po jedenácté, převzal záštitu náměstek primátorky města Zlína pan Mgr. Miroslav Kašný.

Tříkrálová sbírka v ulicích měst, jejich částí a obcí v regionu

Termíny

  • 2. 1. 2010 - 10. 1. 2010

Adresa

Zlín
76001 Zlín

Kontakt

Další informace

Když se řekne Charita Česká republika, vybaví si mnozí Tříkrálovou sbírku. Ta navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně v týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali do zapečetěných pokladniček o dary - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. I v lednu 2010 vyjdou do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. V regionu Zlínsko je můžete potkat ve dnech 2. - 10. ledna, ve městě Zlíně pak nejvíce králů bude v ulicích v sobotu, 9.ledna. Obecným účelem letošní sbírky je “pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“. Výtěžek sbírky je tedy určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

sobota 02.01.2010 v 10 hodin kostel sv. Vojtěcha Otrokovice, Tříkrálové setkání - slavnostní mše celebrovaná olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem – požehnání koledníkům Střední Moravy. Poté proběhne přímo v kostele krátká beseda s otcem Janem, s následným krátkým programem. Setkání připravuje Charita sv.Anežky Otrokovice.

sobota 09.01.2010 od 8:30hodin netradiční "zahřátí" pro koledníky a všechny ostatní, kteří zavítají před kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Od ranních hodin je zde připravena ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Zlín netradiční koleda spojená s "Moravskou zabijačkou" (prodej výrobků od cca 10hodin), jehjíž výtěžek poputuje taktéž do tříkrálové kasičky. Tak jako celá letošní sbírka, i tato aktivita se koná pod záštitou náměstka primátorky města Zlína pana Mgr.Miroslava Kašného.

pondělí 11.01.2010 zahájení výstavy fotografií pod názvem My Tři králové, jdeme k Vám! v přízemí Knihovny Fr.Bartoše Zlín. Na výstavě se prezentují záběry, které pořídili samotní koledníci v uplynulých třech letech v ulicích a zároveň je přihlásili do každoročně zlínskou Charitou vyhlašované soutěže Foťte, v níž není vítězů ani poražených. I když je vždy znám ten nej… foto-záběr, který ohodnotí jak odborná porota tak i veřejnost v internetovém hlasování, vítězové jsou všichni, kdo při mrazivém lednovém putování ulicemi rozdávají lidem radost!

stálá prodejní expozice výtvarných děl autorů J.Wienerové, L.Dostála, autorů sdružení AMART, M.Kunstové a dalších, probíhá v Jídelně pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese Podlesí IV/5302 v pracovní dny v době 11:30-13:00hodin. Výtěžek z prodeje autory darovaných
počinů podpoří činnost Charity Zlín.

PRACOVNÍCI ZLÍNSKÉ CHARITY VÁM VĚM PŘEJÍ SPOKOJENÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS A DO NOVÉHO ROKU DOSTATEK ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ!
Charitu Zlín v roce 2009 podpořili Statutární město Zlín, MPSV a drobní dárci. Děkujeme!
Změna programu vyhrazena.

Více informací naleznete na stránkách charitazlin.webnode.cz/tks/.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí