Stálá expozice dějin města "Uherské Hradiště - město královské"

Expozice je otevřena úterý - neděle 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00.

Stálá expozice dějin města "Uherské Hradiště - město královské"

Termíny

  • 1. 1. 2015 - 31. 12. 2020

Vstupné

zdarma

Adresa

Expozice dějin města "Uherské Hradiště – město královské"
Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

telefon: 572 430 427, 605 221 504
e-mail: expozice@kkuh.cz
www: www.expozicedejinmesta.cz , www.slovackemuzeum.cz

Další informace

Stálá expozice dějin města seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města. V souladu s prostorem, který je pro expozici určen, je obsahově rozdělena do tří základních tematických celků.


UHERSKÉ HRADIŠTĚ – MĚSTO KRÁLOVSKÉ
První celek je věnován středověkým dějinám. Uherské Hradiště je v něm představeno jako královské město, založené v polovině 13. století českým panovníkem Přemyslem Otakarem II. v pohraničí Českého království s cílem zabezpečit zemskou hranici a posílit královskou moc na tomto území. Obyvateli nového města se stali osadníci z blízkých trhových vsí, královských Kunovic a klášterního Veligradu (Staré Město). Nově vznikajícímu městu byla udělena práva a bylo obdarováno pozemkovým majetkem. Udělením městského práva bylo město vyjmuto z působnosti tzv. zemského práva a řídilo se právním systémem, který převzalo od mateřského města, jímž bylo Brno. Až do husitství měl vedoucí postavení ve městě rychtář, který předsedal městskému soudu. Užití hrdelního práva v Uh. Hradišti dokladují zajímavé a mnohdy unikátní mučicí nástroje, cejchy či repliky katovských mečů. Samostatná část související s městskou správou je věnována vývoji městské pečetě a znaku. Uherské Hradiště bylo do svého vzniku také centrem řemesel a obchodu, od druhé poloviny 14. století zde působily samosprávné organizace řemeslníků zvané cechy. Mezi doklady jejich činnosti zaujmou cechovní postavníky, konvice a poháry i řemeslné výrobky. Sbírkové předměty, archivní dokumenty a dobové fotografie doplňuje virtuální prohlídka vzhledu města v roce 1670, kdy ve městě stálo na 180 domů a žilo zde asi 1 500 obyvatel.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – PEVNOST NA ŘECE MORAVĚ
Druhý tematický celek je zaměřen na vojenskou historii města. Funkci obranné pevnosti plnilo od svého vzniku až do sklonku 18. století. Po celou dobu své existence musela pevnost odolávat mnoha nepřátelským útokům, milovníky zbraní jistě zaujmou středověké a raně novověké chladné a palné zbraně, mezi nimiž skutečným unikátem je hlaveň hákovnice z 16. století. Návštěvníci se dále mohou seznámit s budováním středověké a barokní pevnosti, a to nejen díky plánům na výstavbu barokního bastionového opevnění v 17. a první polovině 18. století, ale také pomocí interaktivního modelu.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – METROPOLE SLOVÁCKA
Třetí a poslední tematický celek představuje město a jeho novodobé dějiny. Někdejší nedobytná vojenská pevnost se v průběhu 19. a na počátku 20. století zbavila svých pout v podobě hradeb a stala se správním, soudním, obchodním a kulturním centrem regionu. Po roce 1850 se správy města ujali zvolení členové městského výboru v čele se starostou, od roku 1867 se Uherské Hradiště stalo jedním ze šesti statutárních moravských měst a byla mu svěřena působnost okresního politického úřadu. V roce 1884 byla ve městě založena první česká střední škola na Slovácku. Před první světovou válkou bylo otevřeno regionální národopisné Slovácké muzeum. V meziválečném období město potvrdilo svou roli centra regionu uspořádáním Výstavy Slovácka 1937, jež se stala nejvýznamnější výstavní akcí roku v celém Československu. Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Klubu kultury, Městských kin, Knihovny B. B. Buchlovana a Slováckého muzea s galerií výtvarného umění. K nejvýznamnějším kulturním aktivitám přesahujícím hranice regionu patří Festival hudebních nástrojů lidových muzik, Letní filmová škola, celostátní festival Týká se to také tebe, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Právem je Uherské Hradiště nazýváno metropolí Slovácka.  

Součástí expozice dějin města je i unikátní virtuální prohlídka vzhledu barokního města, kterou připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s městem Uherské Hradiště. Scénář PhDr. Blanka Rašticová, realizace Binary Pixel, Miroslav Mihálik, Hliník nad Hronom, Slovenská republika.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí