Jízda králů ve Vlčnově 2016

Jízda králů ve Vlčnově 2016

     Jízda králů je obřadní průvod mladých svobodných mužů v odvedeneckém věku, kteří objíždějí na ozdobených koních svou obec. Slavnost se koná v období tzv. letnic, resp. svatodušních svátků, kdy křesťané oslavují seslání Ducha svatého, z pohanských dob přetrvala oslava plnosti života, krásy a síly mládí, což souviselo s vrcholícím jarem a příchodem slunovratu. 

Jízda králů dříve probíhala v mnoha městech a obcích, dodnes se v rámci Slovácka dochovala pouze ve Vlčnově, v Hluku, v Kunovicích a ve Skoronicích.

V současnosti má slavnost ustálenou podobu: v čele průvodu jedou na koních praporečník a vyvolávači, za nimi jede král ochraňovaný pobočníky s tasenými šavlemi, průvod uzavírají další vyvolávači a výběrčí (žebráci). Král i pobočníci jsou vždy oblečeni v dívčím slavnostním kroji, král – chlapec ve věku 10-12 let – má tvář zahalenou pentlemi a v ústech svírá bílou růži jako symbol nevinnosti, vznešenosti a mlčenlivosti. Celá družina si svého krále střeží a jezdci vtipnými veršovanými vyvolávkami poukazují na dobu a vlastnosti obyvatel obce, také žádají přihlížející diváky o dar či finanční příspěvek pro krále.

Jízda králů na jihovýchodě České republiky byla 27. listopadu 2011 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Termíny

  • 27. 5. 2016 - 29. 5. 2016

Adresa

Vlčnov
687 61 Vlčnov

Kontakt

www: www.jizdakralu.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí