Uherský Brod 1019–2019

1000 let od první legendární zmínky o moravském městě pod Bílými Karpaty.

Uherský Brod 1019–2019

Těžiště výstavy tvoří sbírky kláštera dominikánů v Uherském Brodě, Státního okresního archivu v Uherském Hradišti a Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Součástí výstavy jsou klášterní obrazy nejstarší historie města, jejichž původní popisy v latině budou na výstavě poprvé přeloženy (obrazy nebyly vystaveny v muzeu více jak půlstoletí). Zcela poprvé návštěvníci uvidí také vzácné obrazy a sochy z klášterních sbírek, jejichž jedna část byla muzeu darována, druhá je zde dočasně deponována. Kromě zvětšeniny nejstarší fotografie města (1864) budou ke zhlédnutí také dosud nevystavované obrazy s náměty Uherského Brod (19.–20. stol.) z muzejní podsbírky Výtvarné umění.

Do 3. listopadu bude poprvé krátkodobě vystaven originál rukopisu z 18. století „Letochova kronika“, důležitý pramen pro poznání historie města.

Termíny

  • 11. 10. 2019 - 5. 4. 2020

Adresa

Muzeum J. A. Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod

Kontakt

telefon: 572 632 288, 572 632 289
e-mail: muzeum@mjakub.cz
www: www.mjakub.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí