Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice - GALERIE DOČASNĚ UZAVŘENA

Výstava představuje výběr z nejcennějších grafických děl, která jsou součástí mobiliárního fondu státního zámku Buchlovice. Jeho grafická sbírka patřila již koncem 19. století k nejpočetnějším a umělecky nejhodnotnějším kolekcím tohoto typu ve střední Evropě.

Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice - GALERIE DOČASNĚ UZAVŘENA

Zatímco české umění sbírka sleduje pouze okrajově, její těžiště spočívá v dílech tvůrců cizích evropských zemí, zejména Německa, Itálie, Francie či Nizozemí. Sbírkový fond se navíc do současnosti dochoval ve vzácné intaktnosti a nenarušenosti. I přes tyto skutečnosti však buchlovická sbírka zůstává širší veřejnosti téměř neznámá. Jedinečnou příležitost k jejímu hlubšímu poznání představuje aktuální výstava, která se soustředí na nizozemskou část kolekce. Výběr zahrnuje nejvýznamnější holandské a vlámské umělce 16. a 17. století, k nimž náleží Lucas van Leyden, Pieter Bruegel starší, Rembrandt van Rijn nebo Hendrick Goltzius. Výstava je připravena ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži.

Vernisáž výstavy: 3. 3. v 17.00 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou: 24. 3. v 17.00 hod.

Termíny

  • 4. 3. 2020 - 31. 5. 2020

Adresa

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 573 032 220
e-mail: info@galeriezlin.cz
www: www.galeriezlin.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí