Sochařská expozice Vojtěch Míča - Situace

Městský park v Rožnově pod Radhoštěm od června do září ozvláštní sochařská expozice Vojtěcha Míči. Jeho betonové Objekty-subjekty, Rámy, Bedny, Fantomy tělesnosti přináší zajímavý protiklad k lidové architektuře nedalekého Národního muzea v přírodě.

Sochařská expozice Vojtěch Míča - Situace

 

Vojtěch Míča náleží k výrazným osobnostem současné české sochařské scény. Podstatu sochy považuje za konstantu a pro dnešní dobu zmiňuje vlastní „pocit nutnosti redefinovat a opětovně zaostřit hranice sochařství“ ve snaze přiblížit se čistému fenoménu tohoto výrazového prostředku. Ve svých pracích dlouhodobě kombinuje geometrizovanou formu elementárního a minimalistického charakteru s postmoderně nesourodou tvarovou hypertrofií. Vlastní uměleckou reflexi světa charakterizuje jako „množství střepů“, jež sesazuje dohromady v duchu syntetismu. Soubor soch prezentovaný v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm – Bedna z cyklu Něžné prefabrikáty, Obrana – skládání prostoru, Fantomy tělesnosti, Objekt/Subjekt, Rámy – gesto – situace aj. – zprostředkovává jeho charakteristická umělecká témata i typické výrazové formy. Prostor sochy Vojtěch Míča připodobňuje k intimnímu prostoru člověka – „bezbřehému, nekonečně složitému“, proto své práce označuje za „netečné komunikátory“, jež čekají na dotyk či upřený pohled. Sochy pojímá v životním měřítku, ty ale přitom navozují monumentální dojem. Působí současně svébytně i otevřeně, prospívá jim lidská nebo objektová společnost. Definování jejich hranice souvisí s autorovým dlouhodobým tématem „bariér“, je výsledkem průběžné vzájemnosti vnitřního a vnějšího prostoru. Sochy jsou výsledkem vrstvení, s ponechanými a zapracovanými chybami, jež se mohou objevit v průběhu vytváření práce. Charakteristický výraz soch Vojtěcha Míči těží z podstaty betonu – z formy otisku. V dojmu zdánlivé nedokončenosti výsledku nebo náhodnosti použitých forem tušíme princip otevřenosti tvůrčího procesu, analogii permanentní proměnnosti života při vědomí jistých pevných principů.

Termíny

  • 16. 6. 2020 - 30. 9. 2020

Adresa

Rožnov pod Radhoštěm

Kontakt

www: www.roznov.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí