30 let památkové péče po pádu železné opony

Výstava Národního památkového ústavu podává nejucelenější obraz o proměnách české památkové péče v letech 1989–2019.

30 let památkové péče po pádu železné opony

V katastrofálním stavu bylo před rokem 1989 téměř 80 % evidovaných kulturních památek. Změny nastartované po pádu režimu přinesly zlepšení ekonomické situace, rozšíření dotačních titulů i nové možnosti získání finančních prostředků ze zahraničí, což se výrazně promítlo do stavu památkového fondu i do památkové péče.

Základem prezentace jsou tematicky uspořádané srovnávací fotografie památkově chráněných objektů, plošně chráněných území a jednotlivých uměleckých předmětů představující druhovou pestrost památkového fondu ČR, jeho neutěšený stav na konci 80. let 20. století a výsledky jeho obnovy v porevolučních letech.

Budete tak moci načerpat informace o široké plejádě záchranných aktivit, restaurování, obnovách a rekonstrukcích.
K zamyšlení povedou i pasáže o prohrách památkové péče a některých fatálních ztrátách na našem kulturním dědictví.

Autory výstavy jsou odborní pracovníci napříč pracovišti Národního památkového ústavu, organizačního zajištění se chopilo územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. Výstava byla poprvé prezentována v listopadu a prosinci 2019 v Národní technické knihovně v Praze.

Výstavu můžete navštívit ve 2. podlaží budovy 15, foyer Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Pořadatel: Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně a Národní památkový ústav Kroměříž - odborné pracoviště pro Zlínský kraj

Termíny

  • 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Vstupné

zdarma

Adresa

14|15 BAŤŮV INSTITUT
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 573 032 111
e-mail: info@14-15.cz
www: www.14-15.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí