EX-LIBRIS 2021

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana vyhlašuje v březnu-měsíci čtenářů výtvarnou soutěž pro děti, studenty, rodiče, prarodiče, učitele…pro všechny milovníky knih - EX-LIBRIS 2021 - tentokrát na téma POD ROUŠKOU.

EX-LIBRIS 2021

Termíny

  • 1. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Adresa

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Velehradská třída 714
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

telefon: +420 572 551 250
e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz
www: www.knihovnabbb.cz

Další informace

Do soutěže přijímáme výtvarné návrhy zpracované volnou technikou, vytvořené pro živou osobu nebo pro knihovnu či oddělení pro děti, malého formátu, nejvíce však velikost A4. Zasláním příspěvku dávají dospělí autoři nebo děti a jejich zákonní zástupci souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování prací, zaslané práce nevracíme.

Podepsané práce doručte: do oddělení pro děti Knihovny BBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště

Uzávěrka soutěže - 16. dubna 2021

Výsledky soutěže vyhlásíme při festivalu Hradišťské sluníčko v červnu 2021.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho práce může být zveřejněna, případné fotografie budou sloužit k propagaci knihovny.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí