Pěší pouť z Velehradu na Sv. Antonínek

Termíny

  • 25. 8. 2012 - 26. 8. 2012

Adresa

Velehrad
687 06 Velehrad

Kontakt

www: www.velehrad.cz

Další informaceMatice velehradská a svatoantonínská společně prodlouží již stávající Cyrilometodějskou poutní cestu z Velehradu na Sv. Antonínek

Po mši svaté při Děkovné pouti (26. 8. 2012) na Sv. Antonínku bude poutní cesta slavnostně požehnána olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.

Přijměte pozvání k prvnímu společnému putování.

(Zdatní poutníci mohou využít příležitosti a připojit se k tzv. Hvězdicové pouti na Velehrad).

Program pěší pouti:

Sobota 25. 8. 2012 Velehrad

11:30 bude pro všechny poutníky v bazilice sloužena mše svatá

15:00 požehnání v bazilice

Po svátostném požehnání se všichni poutníci

směřující na Sv. Antonínek shromáždí před papežským křížem,

odkud cca v 15:45 odcházíme po Růžencové cestě

směr Ostrožská Lhota (cca 21 km)

Neděle 26. 8. 2012

Ostrožská Lhota - Sv. Antonínek (cca 3 km)

8:30 požehnání poutníkům na cestu v kostele sv. Jakuba St.

10:30 Děkovná poutní mše sv. a požehnání poutní cesty

Duchovní doprovod Mons. Jan Peňáz

Ke společnému putování jsou zváni poutníci všech věkových kategorií.

Každý si může vybrat vlastní délku trasy, dle svých sil a možností.

Přidejte se i na posledních pár kilometrů.

S sebou: spacák, karimatku a věci na spaní. Zavazadla veze doprovodné
vozidlo. Spát se bude pod střechou.

www.maticevelehradska.cz, www.farnost-ostrozska-lhota.cz, www.antoninek.cz

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí