Velehrad na křižovatkách evropských dějin

Tato expozice vzbuzuje zájem o velehradskou tradici a poutavým způsobem probouzí v návštevnících obdiv a hrdost k hmotnému a duchovnímu bohatství Velehradu jako významného poutního místa. Umožnuje vhled do historie Velehradu od jeho osídlení cisterciáckými mnichy až po současnost se zaměřením na růst cyrilometodějské ideje napříč dějinami umění a kultury.

Velehrad na křižovatkách evropských dějin

Termíny

  • 1. 9. 2013 - 31. 12. 2019

Vstupné

plné: 50,- Kč/os snížené: 30,-Kč/os

Adresa

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302
68706 Velehrad

Kontakt

telefon: 571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz
www: www.velehradinfo.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí