Národní kulturní památka Hradisko sv. Klimenta

Hradisko sv. Klimenta patří k velmi významným památkám z doby Velké Moravy.

Národní kulturní památka Hradisko sv. Klimenta
Typ památky nebo kulturního zařízení
Archeologická památka

Adresa

Národní kulturní památka Hradisko Sv. Klimenta
687 42 Osvětimany

Kontakt

www: www.slovackemuzeum.cz

Další informace

Poloha

Hradisko sv. Klimenta se nachází 500 m od silnice spojující obce Osvětimany a Koryčany, 5 km jihovýchodně od Koryčan.

Popis

Hradisko na kopci sv. Klimenta bylo známo již v pravěku, archeologickými výzkumy je prokázáno osídlení trvající od 9. století do konce 15. století. Výhodně situovanou a dobře chráněnou polohu na staré obchodní stezce, která spojovala Pomoraví s Brněnskem, využili již osadníci v době Velkomoravské říše (9. – počátek 10. století). Podle pozdější tradice zde dokonce zbudovali kostelík, v němž byly uloženy ostatky sv. Klimenta do doby, než je sv. Konstantin a Metoděj přenesli do Říma. Na vrcholové plošině stával kostel sv. Klimenta, jehož pozůstatky byly odkryty archeologickým průzkumem v roce 1958. K roku 1358 se totiž vztahuje listina, dle níž bylo toto místo darováno brněnským augustiniánům poustevníkům ke zřízení kostela a kláštera. Konvent byl však vážně poškozen za husitských bouří v roce 1421 a během 15. až 16. století hradisko definitivně zpustlo. Poblíž odkrytých základů kostela stojí novodobá kaple sv. Klimenta.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí