PP Kaňoury

Přírodní památka Kaňoury chrání suchou výslunnou stráň na jižních svazích kóty Vysocká (660 m n. m.) v závěru údolí Hrušová dolina, 3 km východně od Nedašova. Vyskytují se zde společenstva květnatých luk a pastvin s mnoha teplomilnými druhy rostlin, ojedinělá v severovýchodní části Bílých Karpat.

PP Kaňoury

Adresa

PP Kaňoury
Nedašov

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí