PP Šumlatová

Přírodní památka Šumlatová chrání část pastvin na severním svahu Holého vrchu (830 m n. m.) asi 1,5 km jižně od Nedašova. PP je hodnotná jako zbytek lučních porostů s výskytem ohrožených druhů rostlin, především vstavačovitých.

PP Šumlatová

Adresa

PP Šumlatová
Nedašov

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí