PP Pod Cigánem

Přírodní památka Pod Cigánem chrání úzký pás louky na okraji lesa na severním svahu vrchu Cigán (740 m n. m.) asi 1 km od Nedašova. Jedná se o zachovalé společenstvo pastvin a lemů s výskytem prstnatce listenatého Soóova a dalších orchidejí.

PP Pod Cigánem

Adresa

PP Pod Cigánem
Nedašov

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí