PP Pod Horou

Přírodní památku Pod Horou tvoří lesní louka na levém svahu přítoku Návojského potoka 2 km jihovýchodně od Návojné. Předmětem ochrany je krajinářsky hodnotná svažitá bělokarpatská louka s výskytem vstavačovitých.

PP Pod Horou

Adresa

PP Pod Horou
Návojná

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí