PP Pod Vrchy

Část lesa na severovýchodním svahu kopce Vrchy (461 m n. m.) 1,5 km jihovýchodně od obce Bohuslavice nad Vláří je chráněna jako přírodní památka Pod Vrchy. Jedná se o cenný příklad přirozené lesní vegetace s bohatým výskytem sněženky podsněžníku.

PP Pod Vrchy

Adresa

PP Pod Vrchy
Bohuslavice nad Vláří

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí