Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dne 14.11.2000 prezident Václav Havel podepsal zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), čímž byla úspěšně ukončena legislativní část nutná pro vznik UTB.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Adresa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 576 038 120
fax: +420 576 032 121
e-mail: info@utb.cz
www: www.utb.cz

Další informace

Přípravné práce spojené se vznikem UTB byly zahájeny v roce 1993, ve kterém akademický senát Fakulty technologické Vysokého učení technického ve Zlíně schválil spolu s volbou děkana také volební program zahrnující přípravu vzniku univerzity. Za závažné kroky vedoucí ke vzniku univerzity lze považovat zejména přípravu infrastruktury. V roce 1995 vznikla Fakulta managementu a ekonomiky a v roce 1997 Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.
V roce 1999 bylo vyhlášeno Memorandum o zřízení univerzity ve Zlíně za přítomnosti senátorů, poslanců, přednostů, starostů a ředitelů školských úřadů okresů zlínského regionu. V roce 2004 se vzdělávalo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 3 500 studentů z České republiky i ze zahraničí, kteří navštěvovali denní, distanční a kombinovanou formu studia. Očekává se akreditace dalších dvou až tří nových fakult a samozřejmě rozšíření stávajících výukových a ubytovacích prostor.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí