PP Chladný vrch

Přírodní památka Chladný vrch zahrnuje dva lesní porosty asi 1 km od sebe vzdálené, 1,5 km jižně od Svatého Štěpána. Jedná se o cenné staré bukové porosty, v nichž se vyskytuje velmi vzácný tesařík alpský.

PP Chladný vrch

Adresa

PP Chladný vrch
Brumov-Bylnice

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí