PP Hluboče

Přírodní památka Hluboče je tvořena květnatou loukou na levém údolním svahu Hlubočského potoka. Hluboče jsou příkladem jednosečných květnatých bělokarpatských luk s výskytem orchidejí.

PP Hluboče

Adresa

PP Hluboče
Brumov-Bylnice

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí