PP Sucháčkovy paseky

Přírodní památku Sucháčkovy paseky tvoří květnatá louka jihovýchodně od obce Lačnov. Katastrální území Lačnov. Celková výměra přírodní památky činí 0,6951 ha.

PP Sucháčkovy paseky

Adresa

PP Sucháčkovy paseky
Lačnov

Kontakt

telefon: 571 447 481
e-mail: oulacnov@telecom.cz
www: www.nature.hyperlink.cz

Další informace

Na květnaté louce bohatý výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), jedna z nejbohatších lokalit v ČR. Dále se zde vyskytuje na vlhkých místech prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), blatouch bahenní (Caltha palustris), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), na sušších prvosenka jarní (Primula veris) aj. Další bohaté populace šafránu bělokvětého se nalézají na loukách v dolní části obce a v blízkém okolí.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí