Městská památková zóna Valašské Meziříčí

Památková zóna v centru města byla vyhlášena v roce 1992. Náleží do ní 45 měšťanských domů, vesměs ze 16. a 17. století, nichž k nejhodnotnějším patří dům U dvanácti apoštolů, budova radnice, barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a renesanční zámek Žerotínů z poloviny 16. století.

Městská památková zóna Valašské Meziříčí

Adresa

Valašské Meziříčí

Kontakt

Další informace

Městská památková zóna byla prohlášena Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.

Hranice památkové zóny začíná na severu vnější hranicí ulice Mostní p.č. 49, pokračuje ulicí Vsetínskou p.č. 10, ulicí Novou p.č. 753, ulicí Sokolskou p.č. 194, vnějšími hranicemi p.č. 154, 155, 152, 151, 78, 4, 5, 7, přes p.č. 49 k parcele p.č. 10, kde se hranice uzavírá.

Městská památková zóna byla v historickém jádru Valašského Meziříčí vyhlášena v roce 1992 a zahrnuje 47 měšťanských domů. Dům č. 118 s původním názvem U dvanácti apoštolů poprvé zmiňovaný v roce 1598 je zdoben plastickými reliéfy z přelomu 17. a 18. století. Velmi hodnotná je také budova radnice z počátku 17. století s rokokovou štukovou fasádou se znakem města a kamenným portálem, dům U zvonu z roku 1607 nebo domy U černého orla a Mikyškův dům, neorenesanční stavba z 2. poloviny 19. století.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí