Zámecký park v Lešné

Anglický přírodně krajinářský zámecký park v Lešné z poloviny 19. století byl po desetiletích devastace nákladně obnoven a od roku 2000 je opět zpřístupněn veřejnosti.

Zámecký park v Lešné
Otvírací doba v sezóně
od do
Po 08:00 18:00
Út 08:00 18:00
St 08:00 18:00
Čt 08:00 18:00
08:00 18:00
So 08:00 18:00
Ne 08:00 18:00

Adresa

Zámecký park Lešná

Kontakt

telefon: +420724 420 009
e-mail: zamek.lesna@muzeumvalassko.cz
www: http://www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/

Další informace

Anglický přírodně krajinářský zámecký park v Lešné vznikl pod vlivem dobového romantického cítění pravděpodobně v polovině 19. století. Už před jeho zřízením se jižně od hospodářského dvora rozkládala okrasná zámecká zahrada užitkového rázu, na jejímž půdorysu byly vysázeny tehdejším majitelem Jiřím Beesem nejstarší dřeviny domácího původu (např. jasan, habr…). O jeho další rozkvět se v 80. a 90. letech 19. století výsadbou četných introdukovaných (např. jedle, cypřišky, jalovec, zeravy, liliovník, pterokarye, nahovětvec..) a kultivovaných domácích dřevin zasloužil nový majitel panství - císařský komoří August hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. Kinští udržovali park i zámek na velmi dobré úrovni, areál byl neustále vylepšován, byla zvelebena nedaleká obora se zvěří, založena ovocná školka a postaveny tři skleníky. V roce 1925 byly založeny dva rybníčky a bažantnice. Konfiskace majetku hraběcího rodu Kinských v roce 1945 vedla k postupné devastaci areálu. Nastal jeho úpadek trvající až do začátku 70. let 20. století. Do parku byl volný přístup, nebyla prováděna pravidelná péče o dřeviny, nebyly vysazovány nové keře a stromy a park také zarostl náletovými dřevinami. Místní JZD si v parku dokonce zřídilo silážní jámu. Celé toto bezvládí mělo nesporný vliv i na zdravotní stav dřevin v parku. Proto mnohé stromy uschly a bylo nutno je vykácet. Bylo zde množství náletových dřevin, které potlačovaly růst hodnotných dřevin, nedostatečnou údržbou uhynulo mnoho stromů.

V roce 1975 přešel park pod správu Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně, které zahájilo od r. 1985 jeho cílenou rekonstrukci. Zaměřena byla na pěstební opatření, stabilizaci dřevinného základu a zdůraznění prostorotvorných vazeb. Velký objem prací se z hlediska dřevinné zeleně podařilo uskutečnit až se získáním dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Byly realizovány asanace dlouholetého dřevinného náletu a především množství nových výsadeb. Počet druhů dřevin byl výsadbami dále zvýšen. Za dobu rekonstrukce bylo vykáceno 894 ks stromů (nad průměr 10 cm) a bylo vysazeno 2 354 ks nových dřevin. Bylo vybudováno 1,5 km nových chodníků, zhotoveno nové dřevěné oplocení v jižní a v jihozápadní části parku, obnovena a opravena byla i zeď v jeho severní části, byly provedeny likvidace skládek i následné úpravy terénu. Celkové náklady na rekonstrukci parku za dobu správy muzea činí téměř 6 miliónů Kč.

Dlouholetá péče a starost u tuto nemovitost byla zakončena jednou etapou - slavnostním otevřením parku veřejnosti dne 1.10.2000. Symbolické přestřižení pásky provedly osoby nejpovolanější - pan Christian Kinsky z Heidenreichsteinu v Rakousku a jeho sestra Elisabeth Kinsky, zástupci rodu Kinských z Vchynic a Tetova, který byl posledním šlechtickým vlastníkem a zvelebitelem tohoto krásného parku.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí