Městská památková zóna Valašské Klobouky

Městská památková zóna chrání cenné stavební památky historického jádra Valašských Klobouk. K nejhodnotnějším stavbám patří Stará radnice, Hornův dům, Červený dům a Brattmannova vila.

Městská památková zóna Valašské Klobouky

Adresa

Městská památková zóna Valašské Klobouky

Kontakt

telefon: 577 320 095
e-mail: muzeum@mu-vk.cz
www: www.muzeum-valasskeklobouky.cz

Další informace

Městská památková zóna

Památková zóna zahrnuje historicky hodnotné objekty v centru města Valašské Klobouky.

Na náměstí stojí budova staré radnice s renesančním jádrem a věží, na které byly už v 16. století bicí hodiny. Dnešní podoba radnice pochází z pozdně barokní přestavby v letech 1797-1798 a z rekonstrukce v roce 1943. Před budovou radnice se nachází renesační pranýř, jeden z nejstarších dochovaných pranýřů u nás. Na náměstí stojí také Červený dům z roku 1781. Byl postaven soukenickými mistry bratry Tomaštíkovými. Korýtko, které vyčnívá z jedné stěny domu, a tradiční červená barva fasády daly vzniknout legendě, že v domě bydlel kat a korýtkem prý vytékala krev popravených. Korýtko ovšem ústí do ulice z kuchyně a sloužilo k vylévání splašků.
Na cestě od Staré radnice k Červenému domu stojí barokní mariánský sloup z roku 1761 a secesní budova současného městského úřadu, tzv. Hornův dům. Autorem architektonických plánů ke stavbě tohoto a několika dalších domů na náměstí a v blízkém okolí náměstí byl kloboucký rodák Hubert Gessner (1871-1943). Gessnerovým jedinečným dílem je vedle zmíněné budovy dnešního městského úřadu i tzv. Brattmannova vila u kostela.
Nedaleko Červeného domu směrem na Brumov stojí několik cenných dokladů lidové architektury konce 18. a počátku 19. století. Dřevěnice někdejšího klobouckého předměstí dokreslují představu o životě města. Soukenickou ulicí, která je rovnoběžná s náměstím, se projde k budově gymnázia, odkud se již nabízí výhled ke kostelu. Farní kostel Povýšení Svatého Kříže má gotické jádro, o renesančních stavebních úpravách svědčí především mohutný korpus věže ze druhé poloviny 16. století, dnešní podoba je dána především barokní přestavbou. Městská památková zóna ve Valašských Kloboukách byla vyhlášena v roce 1995.

Městská památková zóna byla prohlášena Vyhláškou MK ČR č. 250/1995 Sb., ze dne  22. září 1995 o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

Fotogalerie